Kartlegger virkninger av britisk klimalov

Torsdag 13. februar 2014
London
Foto: stockxpert

Forskere ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI) la torsdag frem en utredning av erfaringene med klimaloven i Storbritannia etter fem års virke. Rapporten er initiert av Energi Norge, som en del av arbeidet med å vurdere hva som er hensiktsmessige klimavirkemidler.

Forskerne peker på at loven har ført til mer langsiktighet i beslutninger i Storbritannia i de fem årene loven har virket, samtidig som klimahensyn frem til 2050 er bedre integrert i alle prosesser.

På den annen side har loven utløst en rekke nasjonale tilleggsvirkemidler i kvotepliktig sektor, og forholdet til EUs kvotesystem har utviklet seg til et vanskelig nøkkelspørsmål, ifølge rapporten.

Økt kunnskap
Energi Norge har tatt til orde for en 'klimahandlingsregel' og ønsker mer kunnskap om erfaringer ved ulike måter å utvikle klimatiltak i et langsiktig perspektiv på. Bakgrunnen er også regjeringens planer om å utrede hensiktsmessigheten av en norsk lov, i henhold til klimaforliket.

– Det er nødvendig med et langsiktig perspektiv for rammebetingelser i klimapolitikken, samtidig som vi trenger et rammeverk som oppmuntrer bedriftene til investeringer og utvikling. Både i Storbritannia og i Norge er forholdet til EUs klimapolitikk og det europeiske kvotemarkedet avgjørende, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Noen av erfaringene ved utviklingen av det britiske kraftmarkedet i lys av klimaloven har vært urovekkende når det gjelder å opprettholde markedsbaserte løsninger, legger hun til.

Les FNI-rapporten og Energi Norges rapport, En Grønn Tråd, her.

 

Arkivert under:

Nøkkelord:

Kontaktpersoner

  • Sigrid Hjørnegård
    Direktør fornybar energi, klima og miljø
    Mob: 97508901
  • Knut Kroepelien
    Næringspolitisk/juridisk rådgiver
    Mob: 93864018

Relaterte arrangementer

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46