Økt støtte til krafteksport og nettutbygging

Onsdag 9. januar 2013
Regionalnett
Foto: Hafslund

Norske forbrukere er blitt betydelig mer positive til å eksportere strøm til Europa. Samtidig øker støtten til bygging av nye kraftlinjer i Norge. Det viser TNS Gallups Energibarometer.

TNS Gallups Energibarometer offentliggjøres samme dag som NHOs årskonferanse samler representanter for politikk, nærings- og samfunnsliv under tittelen "Oppdrag energi". I undersøkelsen svarer 56 prosent at de er enige i at Norge bør eksportere mer klimavennlig strøm til Europa i fremtiden, mot 39 prosent i desember 2010. Det er en økning på 17 prosentpoeng.

– Flertallet i befolkningen forstår hvor viktig det er for Norge å kunne både importere og eksportere kraft. Forrige vinter hadde vi ikke klart oss uten import fra våre naboland, mens denne vinteren måtte vi sluppet vann fra magasinene rett på havet uten kablene. Resultatene er også interessante i lys av diskusjonen om Norges rolle i de europeiske energimarkedene, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Støtter nye kraftlinjer

TNS Gallups Energibarometer viser også økt oppslutning om utbygging av nye kraftlinjer i Norge. Hele 81 prosent er enige i at nye kraftlinjer bør bygges dersom det fører til økt bruk av fornybar energi. Våren 2010 var bare 70 prosent enige i dette. Mer enn tre av fire støtter utbygging av nye linjer dersom det styrker forsyningssikkerheten.

– Flere planlagte kraftlinjer på Vestlandet er blitt møtt med kraftig motstand, men resultater fra tidligere energibarometre har vist at majoriteten av befolkningen gir sin støtte til bygging av både Sima–Samnanger og Ørskog–Fardal, opplyser avdelingsleder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup.

Høy eksport – lave priser

I fjor ble det produsert 146 TWh (milliarder kilowattimer) strøm i Norge – hovedsakelig fra fornybar vannkraft. Det er det høyeste produksjonsnivået noensinne. Netto eksporterte Norge 18 TWh kraft – tett oppunder rekorden på 19 TWh fra 2000. Samtidig var strømprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot i gjennomsnitt 23,4 øre – den laveste siden 2007.

Med børsprisen som utgangspunkt var fjorårets eksport verdt rundt 4,2 milliarder kroner. Det er penger som kommer samfunnet til gode, ettersom de aller fleste kraftselskaper i Norge eies av det offentlige.

– Det er oppløftende at stadig flere aksepterer at god infrastruktur og kraftutveksling med våre naboland er en forutsetning for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst, mener Ulseth.

Olje- og energidepartementet vurderer i disse dager å statsmonopolisere alle nye kabelprosjekter mellom Norge og utlandet. Energi Norge mener dette vil bremse utviklingen av nye, samfunnsøkonomisk gode prosjekter, og mener lovforslaget er både uheldig og unødvendig.

Fakta om undersøkelsen:

TNS Gallups Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske forbrukeres atferd, holdninger og interesse for kraftspørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca. 1000 norske strømkunder på telefon. Siste undersøkelse er gjennomført i perioden 7.-16. desember.

Arkivert under:

Nøkkelord:

Kontaktperson

  • Aslak Øverås
    Informasjonssjef
    Mob: 90086020

Relaterte arrangementer

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46