Elektrisk turistbåt i havet. video

Et fornybart og fullelektrisk Norge

Innhold

Industri

Norsk industri er kanskje den mest klimavennlige i verden, men konkurransen om å være grønnest kommer til å bli tøff fremover. For eksempel kan utslippene reduseres ved å bytte ut gass og diesel med strøm, eller hydrogen kan brukes som reduksjonsmiddel i prosessindustrien i stedet for kull.