Elektrisk turistbåt i havet. video

Et fornybart og fullelektrisk Norge

Innhold

Mange var skeptiske, men Bents el-sjark ble en kjempesuksess

Bent Gabrielsen har fisket med el-sjark i ett år uten å ha feil (iTromso.no).