Elektrisk turistbåt i havet. video

Et fornybart og fullelektrisk Norge

Innhold

Olje og gass

Olje- og gassektoren står for 27 prosent av klimagassutslippene i Norge. Utslippene kommer fra utvinning, prosessering, lasting, lagring og transport av olje- og gassprudukter. Flere felt på norsk sokkel er i dag elektrifisert helt eller delvis, og dette er med på å redusere utslippene betraktelig.