Elektrisk turistbåt i havet. video

Et fornybart og fullelektrisk Norge

Innhold

Om prosjektet

Norge er et av få land i verden med økende overskudd av fornybar energi. Energi Norge har som visjon å bruke dette fortrinnet til å gjøre Norge til verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.

Figur energiregnskap 2019

Norge har unike fornybarressurser - hele 98 prosent av strømproduksjonen vår er fornybar. Størsteparten kommer fra vannkraft, og vindkraft er i ferd med å spille en større rolle i det norske kraftsystemet. Flere installerer også solcellepaneler på boliger og næringsbygg.

Vi har kommet lengre enn de fleste andre land i å gjøre energiforbruket vårt klimavennlig, og har derfor et godt utgangspunkt for å bli det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden. Elektrisitet har mange fordeler. Den er utslippsfri både under transport og bruk. I Norge er den også utslippsfri når vi produserer den. 

Norge produserer langt mer fornybar energi enn vi bruker. Vi mener kraftoverskuddet må tas i bruk til å kutte klimagassutslipp og skape grønn vekst i næringslivet. Visjonen om å skape verdens første fornybare og fullelektriske samfunn innebærer å gi seg i kast med mange utfordringer ingen land har løst før oss. Dette gir mange muligheter til innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Fornybar og utslippsfri energi fortrenger det fossile på stadig flere områder. Men utviklingen går for sakte. Energi Norge ønsker å få med seg norske politikere, myndigheter, bedrifter og innbyggere på en nasjonal elektrifiseringsdugnad. Derfor har vi etablert prosjektet "Fornybar og fullelektrisk".