Elektrisk turistbåt i havet. video

Et fornybart og fullelektrisk Norge

Innhold

Transport

Transportsektoren er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. I 2019 utgjorde dette 15,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Transport på land, i luften og på sjøen har et stort elektrifiseringspotensiale, og mange spennende prosjekter er allerede satt i gang.