Energi Norge

Innhold

Enighet om lønnsoppgjøret

Nyhet, Arbeidsrett og lønn

Publisert

To kvinner går i en glassgang

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen på vei ut for å møte pressen etter å ha blitt enige om rammen for lønnsoppgjøret 2017. Foto: Tri Nguyen Dimh/LO Media

LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør. Lokale forhandlinger i Energi Norges medlemsbedrifter kan starte etter 18.april.

Det er gitt et generelt lønnstillegg for alle bransjer på 50 øre per time fra 1. april 2017.

– Kraftnæringen vil ikke være omfattet av det fremforhandlede lavlønnstillegget på 1,50 kroner ettersom lønnsnivået i næringen ligger over industriens gjennomsnitt, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge.

Energi Norges medlemmer er bundet av Energioverenskomsten mellom Energi Norge og EL og IT Forbundet.

De lokale forhandlingene i Energi Norges medlemsbedrifter kan starte når oppgjøret er endelig vedtatt på LOs representantskapsmøte 18. april. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.

Balansegang

Norske arbeidstakere skal ha en anstendig lønn, men samtidig er bedriftene avhengige av å selge det de produserer. Blir varene og tjenestene for dyre får de ikke solgt dem, og vi kan få færre arbeidsplasser i Norge.

– Lønningene i Norge er blant de høyeste i Europa. Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med. Det håper vi å få til i år, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Les mer på nho.no

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: