Energi Norge

Innhold

Vil forebygge økonomisk kriminalitet

Nyhet, Arbeidsrett og lønn

Publisert

Norske pengesedler. Foto

Energi Norge har i samarbeid med BDO utviklet en veileder som skal bevisstgjøre selskapene i kraftnæringen på trusselen ved økonomisk kriminalitet og løftet kompetansen på feltet. Foto: Sparebank 1

Økonomisk kriminalitet representerer en betydelig risiko for virksomheter som blir rammet. For å ruste selskapene i kraftnæringen mot dette samfunnsproblemet, har Energi Norge utarbeidet en veileder for forebygging av økonomisk kriminalitet.

Forebygging av økonomisk kriminalitet handler i stor grad om å forstå det økende risikobildet, utarbeide rutiner og systemer, og etablere systemer for å oppdage og håndtere det hvis det allerede har skjedd. Veilederen skal være en støtte for selskapene i dette arbeidet.

– Kraftnæringen er inne i en tid med mye byggeaktivitet og store penger i omløp. Erfaringer tilsier at der det er mye penger, vil det også være kriminelle som vil ha sin del av kaka. Derfor er det viktig å være i forkant for å redusere risikoen for at våre virksomheter blir rammet, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge.

Digitaliseringstrussel

Veilederen inneholder en beskrivelse av de vanligste typene økonomisk kriminalitet, og potensielle risikoområder. I tillegg har den fokus på forebygging, der bedriftenes egne etiske retningslinjer, varslingsrutiner, risikoanalyse og leverandørkontroll er viktige temaer.

– Økt digitalisering skaper muligheter for mer effektiv drift, bedre kundeløsninger og styrket beredskap, men medfører samtidig eksponering for nye trusler, slik som ulike former for økonomisk kriminalitet. Veilederen er utviklet for å bevisstgjøre selskapene i næringen vår og løfte kompetansen på feltet, sier Borgersen.

Veilederen er utviklet gjennom tett samarbeid med Energi Norges medlemsbedrifter, gjennom en spørreundersøkelse, dybdeintervjuer og arbeidsmøter med et representativt utvalg av medlemmer. BDO har ledet arbeidet.

Bedriftsintern trening

For å kunne nyttiggjøre seg fullt ut av veilederen, er trening på gjenkjenning og håndtering av etiske utfordringer for ansatte viktig. Energi Norge vil i den forbindelse tilrettelegge og gjennomføre bedriftsinterne workshops skreddersydd for selskaper i kraftnæringen.

– Workshopene vil ta utgangspunkt i selskapets egne etiske retningslinjer og caser, slik at gjennomgangen av veilederen vil ha fokus på de mest aktuelle områdene for selskapet, sier Borgersen.

Kontakt Solgun Furnes for en uformell prat om opplæring for ditt selskap.

  1. Rapport: Veien til et fornybart og fullelektrisk Norge

    Energi Norges sluttrapport i prosjektet Fornybar og fullelektrisk beskriver hvorfor elektrifisering er bra for klimaet, gir økt verdiskaping og lavere energikostnader (august 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: