Energi Norge

Innhold

Ny personopplysningslov trer i kraft 20. juli

Nyhet, Arbeidsrett og lønn

Publisert

Mennesker ser rett fram. Foto

Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Foto: iStockPhoto

Det er nå besluttet at EUs personvernforordning (GDPR) skal gjennomføres i Norge. Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018.

Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning i Norge. Det ble i statsråd 15. juni besluttet at den nye personopplysningsloven trer i kraft samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trer i kraft. Det skriver Justisdepartementet på sine nettsider.

Konstitusjonelle forbehold

Det ble i møte i EØS-komiteen 6. juli besluttet at personvernforordningen skal innlemmes i EØS-avtalen. Beslutningen om innlemmelse trer i kraft dagen etter at alle EØS/EFTA-landene har opphevet sine konstitusjonelle forbehold.

Det er kun Liechtenstein som har tatt konstitusjonelt forbehold ved beslutningen om innlemmelse. Liechtenstein opplyser at det konstitusjonelle forbeholdet vil bli opphevet 19. juli, så fremt det ikke innen 13. juli er reist krav om folkeavstemming – noe som ikke forventes å skje.

Beslutningen om innlemmelse og den nye personopplysningsloven trer dermed i kraft i Norge 20. juli 2018.

Les også: Er din bedrift forberedt på nye personvernkrav?

Egen bransjenorm

Energi Norge utarbeidet høsten 2017 en egen veileder for tilpasning til den nye loven for energibransjen, med bistand fra konsulentselskapet EY. Versjon 1.0 er

Ny personopplysningslov trer i kraft 20. juli

 og gratis for alle våre medlemmer.

Vi har også utarbeidet en egen bransjenorm for personvernforordningen. Utkast til norm er oversendt Datatilsynet og vi ser for oss en prosess med dem utover høsten.