Energi Norge

Innhold

Lønnsoppgjøret 2019: Brudd i forhandlingene

Nyhet, Arbeidsrett og lønn

Publisert

To menn som tar hverandre i hendene. foto

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v) og NHO-sjef Ole Erik Almlid tar hverandre i hånden som start på årets lønnsoppgjør. Foto: NHO

LO og NHO ble ikke enige innen fristen torsdag 14. mars, det betyr at årets oppgjør går til mekling. De fleste av Energi Norges medlemmer omfattes av årets mellomoppgjør.

– Norge trenger lønnsomme bedrifter for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser. Meldingen fra våre medlemmer er klar: Vi må styrke bedriftenes konkurranseevne gjennom årets oppgjør. Mye tyder på at det i år er rom for både reallønnsvekst og styrket konkurranseevne, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Mandag 11. mars kl. 13.00 startet årets lønnsforhandlinger. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der NHO forhandler med LO samlet for alle tariffavtalene. I et mellomoppgjør er det kun lønnsjusteringer det skal forhandles om.

– For Energi Norges medlemmer betyr dette at bedriftene som er bundet av Energioverenskomsten med EL og IT Forbundet eller fagforbundet Parat i YS vil være omfattet av dette mellomoppgjøret, sier direktør arbeidsliv Ståle Borgersen i Energi Norge.

NHOs representantskap har vedtatt følgende posisjon før årets oppgjør:

  • Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor bli lavere enn lønnsveksten hos handelspartnerne.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene skal også gjelde for de forhandlinger som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser.

Viktige datoer:

  • 11. mars: Kravoverlevering mellom partene
  • 14. mars: Frist for forhandlingsløsning
  • 30. - 31. mars: Mekling

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: