Energi Norge

Innhold

Lønnstatistikk

Hvert år ber Energi Norge sine medlemsbedrifter om å melde inn utviklingen av lønn i sin virksomhet. Det resulterer i en statistikk som viser lønnsutvikling fra år til år som du kan lese på denne siden.