Energi Norge

Innhold

Tariff

Arbeidsrett og lønn

Publisert

Her finner du en oversikt over tariffavtalene innenfor fornybarnæringen, herunder Energioverenskomsten.

  1. Fagartikkel, Arbeidsrett og lønn

    Tariffavtaler

    Tariffavtaler er avtaler inngått mellom arbeidsgiver og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår. Det vil være Energi Norge som på vegne av medlemmene oppretter slike avtaler i forståelse med bedriftene.

  2. Fagartikkel, Arbeidsrett og lønn

    Forhandlingsprosessen til Energioverenkomsten

    Energioverenskomsten er tariffavtalen mellom El & IT Forbundet og Energi Norge. Det er en rammepreget avtale, men med en del bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.