Energi Norge

Innhold

Veileder, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Skjema: Lærekontrakter

Det skal inngås kontrakt mellom lærling og lærebedriften (eller opplæringskontor) ved læreforholdets begynnelse.

Kontrakten må godkjennes av fylkeskommunen.

Etter samtykke fra fylkeskommunen kan kontrakten heves både av bedriften og deg som lærling/lærekandidat dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på sine plikter i arbeidsforholdet. Den kan også heves dersom en av partene viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet.

Hos Utdanningsdirektoratet finner du veiledning for utfylling av kontraktene.

Selve kontraktene finner du i tillegg som vedlegg i denne artikkelen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: