Energi Norge

Innhold

Bilde av en jente i arbeidsdress og hjelm som smiler i med snøkledde trær i brakgrunnen

Energimontørlærling Nathalie Nilsen i BKK. Foto: BKK

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune må kunne tilby lærlingplasser.

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Flere læreplasser er viktig for at flere skal gjennomføre yrkesfaglig utdanning.

Målet med den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

Samfunnskontrakten for 2016 - 2020 er undertegnet av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NHO, LO, Virke, Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, Norges Rederiforbund, YS og KS.

Den forrige samfunnskontrakt, for perioden 2011-2015, hadde som mål om å øke antall læreplasser med 20 prosent. Men selv om det ble flere læreplasser, nådde man ikke målet. Denne gangen er det planer om å være mer "hands on".

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: