Energi Norge

Innhold

Fysikklærere ønsker ingeniørbesøk

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bilde av to gutter i en fysikktime

Foto: Christel Nordhagen

Energi Norge presenterte prosjektet "Kraftfull fysikktime" for 70 engasjerte fysikklærere fra videregående skole da Landskonferansen om fysikkundervisning ble arrangert på Gol 6-9. august. Responsen var udelt positiv.

For å gi fysikkelever et innblikk i hvordan det er å jobbe som ingeniør i et kraftselskap, har Energi Norge utarbeidet et egnet undervisningsopplegg som legger til rette for at ingeniører fra kraftnæringen kan undervise i en dobbelttime i fysikk ved skoler i sitt eget lokalmiljø. Målet er å øke rekrutteringen av fremtidens fornybarhoder.

Konseptet ble godt mottatt blant faglærerne som var samlet på Gol, og over halvparten kunne tenke seg besøk av en ingeniør.

– Jeg tror elevene vil synes at dette er gøy, og selv kan jeg gjerne tenke meg å bruke opplegget i fysikk for 3. klasse, særlig fordi generatormodellen viser induksjon på en god måte. Det er fint at elevene får se hvordan både en turbin og en generator virker, sier fysikklærer Aud Raaum ved Ulsrud videregående skole.

Ta kontakt tidlig

Det er utarbeidet fire ulike undervisningsopplegg - tre for Fysikk 1 og ett for Fysikk 2 - som kan brukes i undervisningen i videregående skole, avhengig av hva man ønsker å lære elevene. Hvert av disse består av en PowerPoint-fil, et elevhefte med fysikkforsøk og en fasit.

I tillegg tilbys et veiledningshefte for ingeniørene som skal gjennomføre undervisningen, samt en inspirasjonsfilm fra en testfysikktime gjennomført av nettplanlegger Ingvild Solberg i Hafslund ved Elvebakken videregående skole i Oslo.

– Vi oppfordrer medlemsbedriftene våre til å kontakte skolene nå – tidlig i skoleåret – slik at lærerne får lagt det inn i sine planer. Målet er at 10 skoler skal få besøk i løpet av høsten, og at over 30 virksomheter tar undervisningsopplegget i bruk i løpet av de neste par årene for å oppnå et tettere samarbeid mellom skolene og kraftselskapene, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.