Energi Norge

Innhold

Vannkraftlære for Sarpsborg-elever

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

bilde av elev og lærer med naturfag ekspriment

Foto: Cecilie Rikstad / Østfold Energi

Hva er virkningsgraden i et vannkraftverk? Og hvor blir den tapte energien av? Dette var noen av spørsmålene fysikkelevene i andreklasse på St. Olav videregåendeskole i Sarpsborg fikk bryne seg på da strategidirektør Tommy Fredriksen i Østfold Energi overtok som fysikklærer denne uken.

Fredriksen gjennomførte "kraftfulle fysikktimer" for to klasser ved St Olav videregående skole og skal gjennomføre et lignende opplegg for tredjeklassingene om en ukes tid. Målet er å inspirere elevene til å velge en kraftrelatert ingeniørutdanning.

– Ikke noe er viktigere enn å overlevere kunnskaper og erfaringer til neste generasjon. Energi- og miljøutfordringene er store, ikke minst globalt. Får vi en eller to til å se i retning av vår bransje, har vi gjort både oss selv og dem en tjeneste, sier Fredriksen.

Fysikk i praksis

Selv om elevene fortsatt ikke har lært om elektrisitet, var opplegget et nyttig tillegg til undervisningen.

– Det er spennende å se hvordan fysikk kan brukes i yrkeslivet, sier fysikklærer Nina Meyer.

Timen ga elevene en innføring i energiproduksjon, fornybar energi og begreper som energi og effekt. Etter en time med teori, fikk elevene i oppgave å regne ut virkningsgraden i et vannkraftverk gjennom et eksperiment med en minivannturbin koblet til vasken i klasserommet.

Ingeniørene inn som lærere

Energi Norge har utarbeidet et undervisningsopplegg som legger til rette for at ansatte i kraftnæringen kan gi fysikkelever et innblikk i hvordan det er å jobbe som ingeniør i et kraftselskap. I rollen som lærer skal ingeniørene stå for undervisningen i en dobbelttime i fysikk ved skoler i sitt eget lokalmiljø, i samarbeid med klassens fysikklærer.