Energi Norge

Innhold

Sprer kunnskap om vannkraft gjennom lek

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

En gutt leker med vann og strømproduksjon

Gjennom lek og moro, lærer nærmere 10 000 skoleelever hvert år om vannkraft, strøm og fornybar energi ved Energisenteret på Hunderfossen ved Lillehammer. Foto: Energisenteret

Nesten 10 000 skoleelever og rundt 150 000 gjester i Hunderfossen familiepark ved Lillehammer får hvert år lære om vannkraft, strøm og fornybar energi gjennom lek ved Energisenteret i parken. Det er kraft- og nettselskapene i distriktet som muliggjør denne kunnskapsformidlingen til fremtidens generasjoner.

Se film fra da Energi Norges kommunikasjonsforum besøkte Energisenteret

Om sommeren er senteret en del av tilbudet i fornøyelsesparken, mens det resten av året åpnes for skoleklasser – hovedsakelig fra Innlandet – og avtalte omvisninger. I 2016 hadde over 70 prosent av alle syvende- og tiendeklassinger i Hedmark og Oppland en annerledes skoledag på Hunderfossen.

– Energisenteret er et alternativ til den tradisjonelle skoleundervisningen, slik at elvene får en praktisk forståelse av hvordan ting henger sammen. Lek står sentralt, sier kommunikasjonsansvarlig Tore Jacobsen ved senteret, og peker på at elevene blant annet får generere strøm ved hjelp av vannkraft.

Aha-opplevelse

Nettopp fokuset på vann viktig, ettersom vannkraft både har bidratt til å gjøre Norge til et rikt land, og er en fornybar energikilde som er viktig for fremtiden.

– Jeg tror ikke mange kjenner til hvor viktig vannkraften er for Norge – i alle fall ikke før de har besøkt oss. Men de aller fleste, spesielt skoleungdommen, sitter nok igjen med en positiv følelse av mektighet overfor vannkraften når de drar herfra, sier Jacobsen.

Han tror mange får seg en aha-opplevelse når de ved hjelp av forsøk og eksperimenter lærer hvordan strømmen i stikkontakten blir til.

– Det er faktisk også en god del lærere som blir positivt overrasket over egne elever som viser seg å ha en ekstrem kunnskap, som de kanskje ikke får frem bak skolepulten. Det er ekstra gledelig. Vi bidrar på den måten til å løfte interessen for naturfagene i skolen, sier Jacobsen.

Lokalt eierskap

Energisenteret eies av kraftselskapene i distriktet, mens lokale nettselskaper deler kostnaden for transport til og fra skolene slik at tilbudet kan gjelde for alle.

– Eierne er behjelpelige på mange områder i utviklingen av senteret, primært ved at de betaler gildet, men godviljen til å hjelpe med konkrete spørsmål er minst like viktig. Vi har aldri fått et nei fra hverken en montør eller direktør, sier Jacobsen.

Eidsiva er en av majoritetseierne i Energisenteret og peker særlig på muligheten til å få vist frem hva fornybarnæringen driver med som driver for engasjementet.

– Seksti prosent av de besøkende ved Energisenteret kommer fra aksen mellom Trondheim og Fredrikstad, 12 prosent fra Vestlandet og tre prosent fra Troms og Finnmark. Derfor er senteret Eidsivas og bransjens beste utstillingsvindu for vannkraft og fornybar energi, samtidig som det fungerer det som en effektiv opplæringsarena for alle grunnskoleelever i Innlandet, sier merkevareansvarlig i Eidsiva og styremedlem i Energisenteret, Lars Bjelvin.

Han understreker at Eidsiva bidrar til videreutvikling av senterets faglige innhold og at engasjementet brukes aktivt i selskapets arbeid mot kunder og andre interessenter.

Energisenteret eies av følgende selskaper: Eidsiva Energi, Oppland Energi, Opplandskraft, Gudbrandsdal Energi, Eidefoss, Nord-Østerdal Kraftlag, Stange Energi, VOKKS, Røros Elektrisitetsverk, Skjåk Energi. I tillegg er nettselskapene Glitre og Valdres Energi bidragsytere.

Les mer om Energisenteret

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: