Energi Norge

Innhold

Fremtidens kompetansebehov for fagarbeidere

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Mann med VR-briller

Sammen med EL og IT Forbundet skal Energi Norge kartlegge kompetansebehovet i energibransjen frem mot 2025. Foto: iStock

Ny spørreundersøkelse sendes i disse dager ut til alle våre medlemmer, for å kartlegge kompetansearbeidet som gjøres i virksomhetene.

Endrede verdikjeder, ny teknologi, digitalisering og behovet for etter- og videreutdanning er et viktig område for Energi Norge.

Energi Norge og EL og IT Forbundet ble i årets tariffoppgjør enige om å se på kompetansebehovet i energibransjen frem mot 2025. Partene skal i fellesskap sørge for å få et bilde av situasjonen og behovene sett i sammenheng med hvor bransjen er i dag, og hva dette medfører av faktiske behov for kompetanse i fremtiden.

Som en oppfølging av dette arbeidet har vi i fellesskap laget en spørreundersøkelse som vi sender ut både til ledelsen og tillitsvalgte i bedrifter som er medlem av Energi Norge.

– Spørreundersøkelsen blir sendt ut denne uken, og det er viktig at virksomhetene svare på denne undersøkelsen. Resultatet vil danne grunnlaget for å utarbeide en "veileder" som partene kan ta utgangspunkt i for å lage lokale kompetanseplaner i selskapene, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Energi Norge inviterer også til fagopplæringskonferanse 22. og 23. november med temaet fremtidens kompetansebehov for fagarbeidere. Her får vi innblikk i endrede kompetansekrav som følge av teknologiske endringer, og vi inviterer bransjen til dialog og erfaringsdeling.

Energi Norges og EL og IT's felles kompetanseprosjekt skal være ferdig i mai 2019.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: