Energi Norge

Innhold

Energiløype på NTNU

Fagartikkel, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Energi Norge støtter tiltak som Skolelaboratoriet i Trondheim har med NTNU. Flere hunder elever får hvert år oppleve realfag og energiteknologi i praksis en uke i november.

Skolelaboratoriet ved NTNU, et ressurs- og kompetansesenter for realfagundervisning, har utviklet totalt seks løyper der elevene skal løse en rekke oppgaver relatert til realfag. I tillegg finnes det tilsvarende løyper for fysikk, kjemi, matematikk og biologi, samt en "Kodeløype".
Aktivitetene er fordelt på fire forskjellige laboratorier ved NTNU Gløshaugen. Dermed får også elevene en unik mulighet til å oppleve innsiden av universitetet og besøkt blant annet vannkraftlaboratoriet og varmeteknisk lab. De blir veiledet gjennom løypen av flinke studenter fra NTNU som har gjennomgått et studentkurs i forkant.
Det at elevene får møte studenter som har tatt de valgene som kan bli aktuelle for dem selv, håper vi kan bidra til å rekruttere flere kloke hoder til fornybarnæringen.