Energi Norge

Innhold

Samarbeid med FIRST Scandinavia

Fagartikkel, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bilde av en robot og verktøy

Energi Norge har inngått et samarbeid med FIRST Scandinavia med hovedmål å øke barn og ungdoms interesse for naturvitenskap og teknologi.

Begge partene har som hovedmål å øke barn og ungdoms interesse for naturvitenskap og teknologi for derigjennom å øke antall unge som velger utdanning innen realfag. Hovedmålet for partene er derfor å oppnå synergieffekter slik at man sammen kan nå flere barn og unge med et bredere tilbud enn partene klarer hver for seg.
Videre er det et mål at FIRST Scandinavia og Energi Norge skal styrke hverandres satsningsområder innenfor det å stimulere barn og unges interesse for realfag.

Mer informasjon om FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse som har utviklet konseptet FIRST LEGO League ("FLL") i Skandinavia og NEWTON-konseptet i Norge. Kunnskapskonkurransen FLL gjennomføres i høst i 50 byer (22 i Norge) og pr. i dag finnes det 32 Newton-rom rundt omkring i Norge. Newton-rommene er eid av skolene (kommunene) og all realfaglig undervisning er forankret i læreplanen. Se www.firstscandinavia.org

Mer spesifisert har FIRST Scandinavia ("FS") har følgende (hoved) forretningsområder:

  1. Å administrere og rekruttere lag til konkurransen FIRST Lego League. Her er det en uttalt målsetning å få flere lag i årene som kommer.
  2. Etablere Newton rom på oppdrag av kommuner og sponsorer og gi support til nettverket som er bygget rundt Newtonrommene. Det innebærer å utvikle og spre undervisningsmodeler og invitere til samlinger for erfaringsutveksling. Et viktig fokusområde for FS fremover er å sikre god og høy aktivitet i eksisterende og nye Newtonrom.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: