Energi Norge

Innhold

Kraftfull fysikktime

Rekruttering og kompetanse

Når dagens elever i videregående skole søker sin første jobb, er mange kunnskapsrike ingeniører i kraftnæringen allerede pensjonister. Les hvordan din bedrift kan bidra til å rekruttere ingeniører slik at vi også i fremtiden kan levere fornybar energi.

Prosjektet "Kraftfull fysikktime" ønsker å gjøre kraftnæringens egne ingeniører til lærere for en dag. Fysikkrommet blir en viktig møteplass for kraftselskaper og fremtidens fornybarhoder.

Les inspirasjonshefte om kraftfull fysikktime

Heftet kan bestilles ved å kontakte kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

  1. Potensiell energi og vannkraftverk
  2. Effekt og energiproduksjon i et vannkraftverk
  3. Induksjon av strøm i en generator
  4. Elektrisitet og energitransport
  5. Inspirasjonsfilmer

Potensiell energi og vannkraftverk

Kraftfull fysikktime ved Kuben VGS

Foto: Christel Nordhagen

Elevene får trening i å gjøre beregninger med potensiell energi og å sette dette inn i en kraftverksammenheng. De blir introdusert for begrepet effekt og hvordan man regner med ulike enheter for energi og effekt.

Effekt og energiproduksjon i et vannkraftverk

Kraftfull fysikktime

Foto: Katrine Lunke

Undervisningen tar utgangspunkt i effekt produsert i et vannkraftverk. Elevene får trening i å gjøre beregninger med effekt i realistiske sammenhenger.

Case-oppgave

Elevene planlegger utbygging av et vannkraftverk. Det inngår også et simuleringsprogram i GeoGebra som elevene kan bruke til å undersøke hvor mye vannkraftverket produserer og hvor store inntektene blir.

Induksjon av strøm i en generator

Kraftfull fysikktime

Foto: Katrine Lunke

Elevene gis et innblikk i prinsipper for elektromagnetisk induksjon og Faradays induksjonslov.

Forsøk

Elevene observerer hvordan jernfilspon legger seg langs feltlinjene rundt en stavmagnet. Deretter kobler de en generator til to ledninger og en lyspære, eller til et voltmeter for å måle spenningen generatoren lager.

  • Elevhefte for Induksjon av strøm i en generator, last ned her
  • Fasit for Induksjon av strøm i en generator, last ned her
  • Undervisningsopplegg for Induksjon av strøm i en generator, last ned her
  • Utstyrsliste for Induksjon av strøm i en generator, last ned her

Elektrisitet og energitransport

Kraftfull fysikktime ved Kuben VGS

Kraftfull fysikktime ved Kuben VGS. Foto: Christel Nordhagen

Elevene lærer om grunnleggende begreper i elektrisitetslære: Strøm, spenning, resistans, energi og effekt. Dette settes i sammenheng med transport av elektrisitet fra et vann- eller vindkraftverk.

Case-oppgave

Elevene arbeider med en case-oppgave om tilkopling av kraftverket til strømnettet, hvor de beregner energitap i to ulike trasévalg gjennom luft og vann.

Inspirasjonsfilmer

Energi Norge gjennomførte i november 2013 en testfysikktime i 2. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo sammen med medlemsbedriften Hafslund. Se hvordan timen utartet seg her.

Nettplanlegger Ingvild Solberg fra Hafslund underviste engasjerte fysikkelever om kraftproduksjon i et vannkraftverk for å gi dem et innblikk i hvordan det er å jobbe som ingeniør i et kraftselskap. Elevene lærte blant annet å beregne energiproduksjon i et kraftverk.Ønsker du å engasjere elever i ditt eget lokalmiljø? La deg inspirere ved å ta en titt på hvordan dobbelttimen på Elvebakken utartet seg.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: