Energi Norge

Innhold

Lektor2

Fagartikkel, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bilde av en gutt som  skriver på tavle

Lektor2-ordningen deler ut midler til skoler som ønsker å samarbeide med realfagsbedrifter og institusjoner om undervisning.

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret. Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Gjennom Lektor2-ordningen får skolen ressurser til å etablere og utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid.

Målene for Lektor2-ordningen er å:
  • stimulere interessen og motivasjonen for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

Vil du at dine elever skal få et innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? Søk om å bli Lektor2-skole!