Energi Norge

Innhold

NHOs kompetansebarometer 2016

Fagartikkel, Rekruttering og kompetanse

Publisert

bilde av mann og dame som snakker sammen i en trapp

Foto: Katrine Lunke

NHO kompetansebarometeret legges frem hvert år. Kompetansebarometeret kartlegger alle NHOs virksomheter og hvilke behov for kompetanse de har.

NHOs kompetansebarometer for 2016 viser at ingeniører også blir viktig fem år frem i tid hos Energi Norge sine medlemsbedrifter.

Det udekket kompetansebehovet i fornybarnæringen har en nedgang på 20 prosent siden i fjor.

– Vi er en kompetanseintensiv bransje, og kjernekompetanse innen teknologi og ingeniørfag, både på elkraft, bygg og maskin, er vedvarende viktig for våre medlemmer, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland.

Selv om det er lettere å få tak i riktig kompetanse i dagens arbeidsmarked, oppgir neste 80 prosent av Energi Norge sine medlemmer at ingeniører vil utgjøre sentral kompetanse også fem år fram i tid. Det er Energi Norge som er den landsforeningen i NHO som oppgir størst behov for ingeniørkompetanse i fremtiden.

Lærlinger bidrar positivt

I årets kompetansebarometer ble lærebedriftene bedt om å oppgi hvor fornøyd de er med lærlingenes kompetanse når de starter sin læretid. Hovedbildet indikerer at rundt halvparten av lærebedriftene sier seg meget eller ganske fornøyd. Læringsevne og samarbeidsevne kommer høyest ut, mens tilfredsheten er lavest når det gjelder lærlingens praktiske ferdigheter og selvstendighet.

Her er det til dels store forskjeller mellom landsforeningene i NHO. Lærebedriftene i Energi Norge framstår som mest fornøyd med lærlingene sine. Her sier 70-80 prosent av lærebedriftene at de er fornøyd.

Av Energi Norges medlemmer svarer 64 prosent av virksomhetene at de er godkjent som lærebedrift.

– Jeg tror virksomhetene i vår næring er flinke til å profilere seg mot yrkesfag, og derfor kan de velge blant de beste søkerne til sine læreplasser. Jeg vil likevel oppfordrer flere virksomheter til å ta inn lærlinger. Vi bør kunne strekke oss mot de beste landsforeningen i NHO-fellesskapet, der den beste landsforeningen har medlemsbedrifter hvor 85 prosent av virksomhetene er lærebedrifter, oppfordrer Totland.

Satser på dagens ansatte

Åtte av ti bedrifter med udekket kompetansebehov i NHOs undersøkelse sier at de vil dekke behovet ved å heve kompetansen til dagens ansatte. De to mest aktuelle metodene for å heve kompetansen er gjennom kursing på arbeidsplassen, enten av interne krefter eller i regi av eksterne kurstilbydere. Nyansettelser er aktuelt for cirka to tredeler av bedriftene. Å ansette fra utlandet er den strategien som oppgis av færrest bedrifter.

Kompetansehevingstilbud fra Energi Norge

Energi Norge tilbyr både nyttige verktøy for kompetansekartlegging og et godt utvalg av rekrutteringsmateriale. Tilbudet "Kraftfull fysikktime" er godt egnet for å inspirere elever til å velge en kraftrelatert ingeniørutdanning. I tillegg har EnergiAkademiet mange gode muligheter for faglig påfyll til eksiterende ansatte.

Les mer om NHOs kompetansebarometer her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: