Energi Norge

Innhold

Ukens innblikk: Med doktorgrad inn i fremtiden

Foto: Ung dame smiler

Rikke Stoud Platou, Prosjektleder innovasjon og forretningsutvikling i NTE Holding.

Med doktorgrad i innovasjonsledelse i tradisjonelle bransjer i bagasjen, er Rikke Stoud Platou innstilt på å kombinere eksisterende og ny kompetanse for å ruste sin arbeidsgiver NTE for fremtiden.

Rikke (32) gjennomførte fra 2012 til 2016 et doktorgradsprogram i innovasjonsledelse og strategi ved NTNU, samtidig som hun var ansatt som såkalt nærings-PHD i NTE. I den forbindelse fordypet hun seg i teknologisk endring og innovasjonsledelse i tradisjonelle bransjer, spesielt i kraftnæringen. Nå er hun prosjektleder for innovasjon og forretningsutvikling på fulltid hos det nordtrønderske selskapet.

Hvorfor valgte du å jobbe med fornybar energi?

– Å kunne følge doktorgradsprogrammet på NTNU og samtidig ha en fot innenfor bransjen var en super mulighet. Opprinnelig var jeg nysgjerrig på de utfordringene tradisjonelle kraftselskaper står overfor når omgivelsene endrer seg raskt.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Haha, en "typisk arbeidsdag" finnes ikke! Vi som jobber med innovasjon og forretningsutvikling skal støtte alle selskapene i konsernet, og har i tillegg en del oppgaver på vegne av konsernet. Vi arrangerer blant annet workshops for å utvikle forretningsidéer, deltar i FoU-prosjekter med for eksempel NTNU og Sintef og jobber på prosjekter med andre bedrifter.

Rikke og en gjeng med nyansatte jenter i NTE Holding på ekskursjon til Øvre Namsen for en drøy måned siden.

Hva liker du best ved arbeidsdagen din?

– Jeg får bli kjent med alle deler av NTE og nettverket vårt, og møter mange flinke folk hver eneste dag. Hverdagen er variert og vi får jobbe med spennende og relevante prosjekter som kan bli veldig viktige for NTE fremover. Jeg opplever at vi som jobber med innovasjon og forretningsutvikling blir tatt godt imot i alle deler av NTE, det er motiverende.

Hva ville du gjort om du var konsernsjef?

– Hvis jeg var konsernsjef i NTE hadde jeg villet skape et NTE hvor tverrfaglig samarbeid er normalen, hvor de interne klanene er færre, og hvor hårete – men konkrete – mål gjør at vi trekker i riktig retning.

Fornybarnæringen er fremtiden! 

Rikke Stoud Platou, prosjektleder innovasjon og forretningsutvikling i NTE

Hvorfor bør andre unge velge en karriere som deg i fornybarnæringen?

– Fornybarnæringen er fremtiden! Fremover blir vi nødt til å sy sammen gammel og ny kompetanse for å løse store og viktige utfordringer. Alt endrer seg raskt – både teknologiske løsninger, konkurransesituasjonen og kundeadferden – og det krever at vi må være på hugget. Det er komplekst, og ingenting kommer noen gang til å endre seg så sakte som i dag! Utfordringene og mulighetene står i kø. Jeg tror denne næringen vil være et veldig spennende sted å være i årene som kommer. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: