Energi Norge

Innhold

Ukens innblikk: Inspirerende sangfugl

Bilde av et kor

Kirsti deler ofte bilder på Instagram (kirjac) fra jobbhverdagen sammen med kollegene i Agder Energi. Gjør det du og, med emneknappen #strømbassadør!

Lederen som fremmer arbeidsglede i en travel arbeidshverdag med mye møtevirksomhet.

 I hvilken forbindelse er bildet tatt?

Bildet ble tatt på Agder Energis årlige ledersamling. Jeg synger i vårt interne bedriftsskor; Volt & Watt, og vi underholdt på kvelden etter middagen. Koret er for alle ansatte i konsernet, så her møtes folk fra toppledelsen til kundesenteret. Vi er en sammensveiset gjeng med mye sangglede og har mye moro sammen.

Kirsti på lærerikt og spennende årsmøte for Trainee Sør, her sammen med Agder Energi sine flinke traineer.

Hva går en vanlig arbeidsdag ut på?

Jeg er leder for en seksjon med dyktige medarbeidere innen personal, lønn og organisasjonsutvikling. I praksis betyr det mye møter knyttet til interne forbedringsprosjekter, ledermøter og avdelingsmøter. Min rolle er å være med på å vise retning, og inspirere mine medarbeidere til å levere gode tjenester til organisasjonen.

Hva gjør dere i Agder Energi for å oppnå nullvisjonen for ulykker?

Vi jobber ekstra mye med å fremme god sikkerhetskultur gjennom ledere, og gjennom å ansvarliggjøre den enkelte medarbeider. Vi har en egen app for innmelding av uønskede hendelser, forbedringsforslag og sikker jobb-analyse. Dette gjør det enkelt for medarbeidere å melde inn rapporter som kan gjøre oss bedre i vårt kontinuerlige sikkerhetsarbeid.

Hva liker du best ved arbeidsdagen din?

Jeg føler meg heldig som får være med på å drive viktig endringsarbeid i Agder Energi. Jeg er opptatt av å skape rom for arbeidsglede underveis i en krevende arbeidshverdag.

Hvorfor bør andre velge en lignende karriere som deg i fornybarnæringen?

Det oppleves som veldig meningsfylt å jobbe i en bransje med store endringer, og muligheter for innovasjon og utvikling. Agder Energi er en av de største og viktigste virksomhetene på Sørlandet. Vi har en enorm bredde i det vi driver med, så både teknisk fagbrev, realfag og ulik ingeniørkompetanse trengs, samt økonomer og samfunnsvitere. Som ansatt i Agder Energi får du faglige utfordringer samtidig som du samarbeider på tvers av andre fagretninger.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: