Energi Norge

Innhold

Ukens innblikk: Ambisiøs fornybarstrateg

Foto. To jenter og en gutt

Silje Elise Harsem i Hafslund, Rikke Stoud Platou i NTE og Marius Sveipe i Gudbrandsdal Energi skal alle tre holde et innlegg på Vinterkonferansen i Helsinki. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Ønsket om å bidra til å stake ut veien videre for en leverandør av fornybar energi – i en verden av markedskrefter, regulering og teknologiske utfordringer – brakte Silje Elise Harsem til Hafslund Nett for et halvt år siden.

Denne uken har vi tatt en prat med Hafslund Netts ferske strategirådgiver. Etter fem og et halvt år i Thema Consulting Group hadde hun lyst til å jobbe med strategi i en bedrift som leverer fornybar energi.

Hvorfor valgte du å jobbe med fornybar energi?

– Da jeg gikk ut fra Handelshøyskolen som siviløkonom med en master i samfunnsøkonomi, ønsket jeg å sette den samfunnsøkonomiske teorien i praksis. Jeg hadde skrevet masteroppgave om vindkraft i samarbeid med Statnett, og hadde gjennom dette arbeidet oppdaget hvor utrolig interessant kraftsektoren var. Det var spesielt grensesnittet mellom marked og regulering, og det at sektoren står overfor så store teknologiske og regulatoriske endringer som gjorde at jeg til slutt bestemte meg for å søke meg til denne bransjen.

På tur med energimontører som er ute og retter opp feil i strømnettet. Foto: Silje Elise Harsem

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– På kontoret jobber jeg med strategiske prosesser og utviklingsprosjekter knyttet til blant annet rammevilkår, forretningsanalyse, M&A-aktiviteter (håntering av fusjoner og oppkjøp, red.anm.) og interne utviklingsprosjekter. I den siste tiden har jeg ledet et prosjekt som har analysert og vurdert hvordan fremtidens kraftsystem kan se ut, og hvilken rolle og hvilke oppgaver Hafslund Nett kan ha og ta i ulike scenarioer. Resultatene fra prosjektet brukes videre i strategiarbeidet til Hafslund Nett og Hafslund-konsernet.

Hva liker du best ved arbeidsdagen din?

– Det jeg liker aller best med min arbeidsdag er at jeg hver eneste dag får jobbe med spennende, lærerike og relevante problemstillinger. Jeg får mye ansvar og mulighet til å jobbe med problemstillinger og prosjekter på egen hånd, samtidig som jeg har dyktige og engasjerte kolleger å sparre med når det trengs. I tillegg liker jeg at vi har en flat struktur i Hafslund.

Hva ville du gjort om du var konsernsjef?

– Om jeg hadde vært konsernsjef i Hafslund ville jeg jobbet for at vi skulle være kundens foretrukne samarbeidspartner i møte med energi- og klimautfordringen. For å øke vår attraktivitet ville jeg innført tiltak som hadde bidratt til at kunden oppfattet Hafslund som kundeorienterte, digitale og innovative. Jeg ville jobbet for å tydeliggjøre og forenkle språket vi benytter i kommunikasjonen rundt produktene vi leverer, og implementert digitale løsninger som gjør at kunden kun trenger å benytte seg av mobilen i sin interaksjon med oss.

Om jeg hadde vært konsernsjef i Hafslund, ville jeg jobbet for å tydeliggjøre og forenkle språket vi benytter i kommunikasjonen rundt produktene vi leverer, og implementert digitale løsninger som gjør at kunden kun trenger å benytte seg av mobilen i sin interaksjon med oss.

Silje Elise Harsem, strategirådgiver i Hafslund

Hvorfor bør andre unge velge en karriere som deg i fornybarnæringen?

– Vi jobber med digitale og innovative løsninger for å redusere klimagassutslipp, en av vår tids aller største utfordringer, i en kjempespennende bransje som står overfor en rekke teknologiske og regulatoriske endringer fremover.

Silje Elise vil sammen med to andre unge, lovende ansatte i kraftnæringen gi råd til topplederne og dele sine tanker om fremtiden til bransjen fra scenen på Vinterkonferansen i Helsinki 30. mars.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: