Energi Norge

Innhold

Fornyet kompetanse på individuell arbeidsrett

Nyhet, Arbeidsrett og lønn

Publisert

Ståle Borgersen, Direktør arbeidsgiverpolitikk / Advokat i Energi Norge

Ståle Borgersen i Energi Norge avsluttet nylig et åtte måneder langt vikariat i Abelia, hvor han har styrket sin kompetanse på individuell arbeidsrett.

Ståle Borgersen i Energi Norge har styrket sin kompetanse på individuell arbeidsrett. Nå håper han at medlemmene søker hjelp i Energi Norge hvis de opplever utfordrende situasjoner i rollen som arbeidsgiver.

Ståle Borgersen har jobbet i Energi Norge siden 2001 og er i dag vår direktør for arbeidsliv. Borgersen jobber med en rekke spørsmål som knytter seg til tarifforhandlinger, arbeidsgiverspørsmål og medlemskap i Energi Norge.

Nylig avsluttet Borgersen et åtte måneders langt vikariat i en 50 prosent stilling i Abelia. Dette for å få en bredere kompetanse i jobben. Vi har tatt en prat med han om hvilke nye erfaringer oppholdet ga og hvorfor individuell arbeidsrett er et viktig område også for Energi Norges medlemmer.

Hvorfor valgte du å hospitere i Abelia?

Bakgrunnen var at jeg ønsket mer "trøkk" på individuell arbeidsrett. I Energi Norge går det mye i kollektiv arbeidsrett, men det er nok flere som også kan ha bruk for hjelp i situasjoner som dreier seg om individuelle saker.

Abelia er en annen landsforening i NHO-fellesskapet som representerer kunnskaps- og teknologibedrifter. De har en spennende medlemsmasse, med alt fra etablerte forskningsinstitutter til nyetablerte gründerbedrifter. Derfor var dette et glimrende sted for å skaffe seg mer erfaring om individuell arbeidsrett.

Hva er forskjellen mellom individuell og kollektiv arbeidsrett?

Individuell arbeidsrett er saker som dreier seg om organisasjonsendringer og nedbemanninger.
Videre gjelder det også typisk saker som retter seg mot enkeltpersoner, som for eksempel ansettelser, stillingsvern, oppsigelse og avskjed. Ferie, permisjonsbestemmelser og sykelønn er også individuell arbeidsrett. 

Kollektiv arbeidsrett handler om å fremforhandle, revidere og fortolke tariffavtaler, både sentrale og lokale. Det dreier seg også om tvistebehandling knyttet til lokale lønnsforhandlinger.

Håpet vårt er at medlemmene også skal bruke oss mer i spørsmål som knytter seg til utfordrende situasjoner i bedriften. Ofte er det behov for å involvere en advokat, og da er det viktig at Energi Norge kan bistå medlemmene.

Hva lærte du i Abelia?

I Abelia satt jeg på advokatvakten og mottok store og små spørsmål, hovedsakelig knyttet til forhold til de ansatte. På grunn av variasjonen i medlemsmassen ble det et stort spenn i henvendelsene, men på den måten fikk jeg også virkelig utfordret meg selv. Advokatteamet i Abelia var selvfølgelig til stor hjelp når jeg stod fast. 

NHO-felleskapet har et fantastisk verktøy i arbinn.no, noe jeg fikk stor glede av å lære meg enda bedre gjennom hospiteringen. Mange av spørsmålene som kommer kan, helt eller delvis, behandles ved hjelp av Arbinn. Her finnes det en katalog av skjemaer og maler som bedriftene kan ha stor nytte av. Det jeg allikevel ser er at de fleste arbeidsgiverne trenger noen å diskutere sakene sine med. Derfor er kombinasjonen av Arbinn og en advokat i landsforeningen sin ofte den beste måten å løse saker på.

Er du klar for å ta imot nye utfordringer fra medlemmene?

Ja, jeg vet at mine nye erfaringer kan være til nytte for våre medlemmer. Selv om jeg har god kontakt med mange i HR-funksjoner i bransjen, mener jeg at enda flere kan benytte seg av min kompetanse. Husk at ingen spørsmål er for små til ikke å bli sjekket ut. Som regel har en sak ulike sider, og det er derfor nyttig å få diskutert den med noen andre utenfor sin egen bedrift.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: