Energi Norge

Innhold

Partene enige – storstreik avverget

Nyhet, Arbeidsrett og lønn

Publisert

Lønnsoppgjøret 2019

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v) og NHO-sjef Ole Erik Almlid tar hverandre i hånden som start på årets lønnsoppgjør. Nå er partene enige og storsteik er avverget. Foto: NHO

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige om en ramme på 3,2 prosent i årets tariffoppgjør. Energi Norge inviterer til informasjonsmøte om årets oppgjør 26. april.

– Partene i oppgjøret kom etter mange timers mekling til enighet. Det er vi veldig lettet over, sier direktør for arbeidsliv Ståle Borgersen i Energi Norge.

Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg. NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at begge parter har måttet gi for å komme til enighet.

– Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat som vi i fellesskap kan akseptere. For oss var det avgjørende å sikre konkurransekraften til norske bedrifter, og det har vi klart i årets oppgjør, sier Almlid.

Økt reallønn

– Reallønnen vil øke, samtidig som det er mulig for våre bedrifter å konkurrere med utlandet. Bedriftene er avhengige av å selge det de produserer. Dette gir grunnlag for tusenvis av arbeidsplasser i bygd og by og har store ringvirkninger som tjener samfunnet, sier Almlid.

Partene er enige om et generelt tillegg på 2,50 kroner og i tillegg et lavlønnstillegg på 2 kroner. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.

Orienteringsmøter

26. april inviterer Energi Norge til orienteringsmøte om årets oppgjør. Mer informasjon om dette vil bli sendt til medlemsbedrifter per mail. På dette møtet vil vi også gå gjennom endringer i pensjonsregelverket for offentlige pensjonsordninger som gjelder fra 1. januar 2020.

NHO og landsforeningene inviterer også ledelsen og forhandlingsansvarlige i medlemsbedriftene til regionale orienteringsmøter om årets oppgjør. Her kan du melde deg på i din region.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: