Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

973 resultater

Type artikkel
Velg område
973 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Organiserer kraftfulle fysikktimer

  Som en del av et undervisningsopplegg utviklet for å øke rekrutteringen til kraftnæringen, gjennomførte Energi Norge torsdag en testfysikktime i 2. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo, i samarbeid med medlemsbedriften Hafslund.

 2. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Energistudenter vil til fornybarnæringen

  To av tre studenter ved ingeniørstudier innen elkraft og fornybar energi har et godt inntrykk av kraftbransjen som arbeidsgiver, dette viser en fersk undersøkelse fra TNS Gallup. – Viser at potensialet for rekruttering til fornybarnæringen er stort, mener Energi Norge.

 3. Nyhet, Fornybar produksjon

  Veileder - ytelser til vertskommuner

  Advokatfirmaet Thommessen har utviklet en veileder som skal gi kraftprodusenter og eiere av kraftproduksjonsvirksomhet en oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter.

 4. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Unge ser gode framtidsutsikter i fornybar energi

  I en fersk undersøkelse TNS Gallup har foretatt blant ungdom svarer 1 av 4 spurte at de er interesserte i å jobbe innenfor fornybar energi.  - Godt utgangspunkt for å få flere ungdom inn i kraftnæringen, mener Energi Norge.

 5. Nyhet, Energibruk og klima

  Kraftbransjen foreslår handlingsregel for klima

  Norge må kutte minst 40 millioner tonn CO2-utslipp innen 2050 for å innfri internasjonale klimaforpliktelser. Målet er klart, men Norge har ingen strategi for hvordan vi skal komme dit. Kraftbransjen foreslår nå å innføre en handlingsregel for klima som leder mot nullutslipp fra energibruk.

 6. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Sammendrag

  Det overordnede målet for verden er å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, noe som krever et utslippsnivå på maksimalt 2 tonn per innbygger innen 2050, forutsatt at vi starter å kutte utslippene i tide. Klimautfordringen kan bare løses gjennom omfattende omstilling av energisystemet.

 7. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Nærings-ph.d: Unik mulighet for kompetansebygging i egen bedrift

  Nærings-phd er en doktogradsutdanning hvor stipendiaten er ansatt i en bedrift og jobber med problemstillinger knyttet til selskapets langsiktige utfordringer.

 8. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Hvorfor en grønn tråd?

  Klima og energi henger sammen og utfordrer oss dobbelt. De til­takene vi gjennomfører nå skal ikke bare gi oss et klimavennlig energisystem i fremtiden – de skal også gi et velfungerende energi­system i mellomtiden.

 9. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 4: Fundamentet for en langsiktig strategi for energi, klima og bærekraft

  De fem strategiske prinsippene gir oss viktig kunnskap om bestanddelene i en langsiktig strategi for klima, energi og verdiskaping.

 10. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 3:  Fem strategiske prinsipper for klima, energi og verdiskapning

  Det kan formuleres en handlingsregel for klima som sikrer at vi når de langsiktige klimamålene og samtidig har fleksibilitet til å ivareta hensynet til verdiskaping.