Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

62 resultater

Type artikkel
Velg område
62 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Strømnett

  Nettleie og vilkår

  Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for både forbruker- og næringskunder. Du finner avtalene under.

 2. Fagartikkel, Strømnett

  Rettigheter til grunn

  Hovedverdien i energiselskapene knytter seg til store mengder infrastruktur plassert på annen manns grunn. Det er derfor avgjørende at retten til drift av strømnettet er sikret på gode vilkår.

 3. Fagartikkel

  Elsertifikater

  For å sikre økt produksjon av fornybar energi inngikk Norge i juni 2011 en avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater. På denne måten vil vi få fram mer kraft som kan bidra til å fase ut fossil energi og dermed redusere utslippene av klimagasser.

 4. Fagartikkel, HMS

  Veileder for kjentmenn

  Energi Norge har utarbeidet en veileder om bruk av kjentmenn i bedriftenes brannberedskap.

 5. Fagartikkel, HMS

  Veileder for helikoptertransport

  Ettersom selskaper i kraftnæringen og bygg- og anleggsbransjen er de største kjøperne av innlandsflyginger med helikopter, har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for helikoptertransport.

 6. Fagartikkel, HMS

  Veileder for granskning av HMS-hendelser

  I Energi Norges strategidokument for HMS er det satt ambisiøse mål for reduksjon av arbeidsrelaterte skader i fornybarnæringen. For å oppnå dette trengs gode verktøy med blant annet velutviklede metoder for granskning av ulykker.

 7. Fagartikkel, HMS

  Kunnskap om strømulykker

  Kunnskap om ulykker og strømskader er viktig, både for å sikre rett behandling, og for å arbeide bedre med forebygging.

 8. Fagartikkel, HMS

  HMS eller SHA?

  Arbeidstilsynet har utarbeidet informasjon som forklarer forholdet mellom SHA-begrepet og det mer innarbeidede begrepet HMS.

 9. Fagartikkel, HMS

  Kraftnæringens HMS-visjon

  En visjon om null skader, samt konkrete mål for reduksjon av arbeidsskader og fraværsdager, er forankret i en egen bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen.

 10. Fagartikkel, Arbeidsrett og lønn

  Tariffavtaler

  Tariffavtaler er avtaler inngått mellom arbeidsgiver og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår. Det vil være Energi Norge som på vegne av medlemmene oppretter slike avtaler i forståelse med bedriftene.