Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

78 resultater

Type artikkel
Velg område
78 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Strømnett

  Det Lokale Eltilsyn (DLE)

  Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

 2. Fagartikkel, Strømnett

  Ledninger i og over vei

  Samferdselsdepartementet vedtok den såkalte Graveforskriften, som omfatter planlegging, bygging og vedlikehold av alle ledningsanlegg over, under og langs eksisterende norske riksveier, høsten 2013.

 3. Fagartikkel, Strømnett

  Priser og avtaler om fellesføring

  Energi Norge og Telenor ble i slutten av 2008 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap.

 4. Fagartikkel, Strømnett

  Leveringskvalitet og utfordrende elektriske apparater

  De gjeldende forskriftene om leveringskvalitet ble fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2012. Energi Norge mener NVE har klart å finne en god balanse mellom næringshensyn og stadig større forventninger om leveringskvalitet i samfunnet.

 5. Fagartikkel, Strømnett

  Nettleie og vilkår

  Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for både forbruker- og næringskunder. Du finner avtalene under.

 6. Fagartikkel, Strømnett

  Rettigheter til grunn

  Hovedverdien i energiselskapene knytter seg til store mengder infrastruktur plassert på annen manns grunn. Det er derfor avgjørende at retten til drift av strømnettet er sikret på gode vilkår.

 7. Fagartikkel

  Elsertifikater

  For å sikre økt produksjon av fornybar energi inngikk Norge i juni 2011 en avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater. På denne måten vil vi få fram mer kraft som kan bidra til å fase ut fossil energi og dermed redusere utslippene av klimagasser.

 8. Fagartikkel, HMS

  Opplæringsfilmer HMS

  Her finner du filmer utarbeidet av Energi Norge og andre som kan benyttes i HMS-arbeidet.

 9. Fagartikkel, HMS

  Veileder om bedriftshelsetjenesten

  Fra 2010 er bedriftene i kraftnæringen pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT) som er godkjent av Arbeidstilsynet.

 10. Fagartikkel, HMS

  Veileder for kjentmenn

  Energi Norge har utarbeidet en veileder om bruk av kjentmenn i bedriftenes brannberedskap.