Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

35 resultater

Type artikkel
Velg område
35 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Kraftprodusenter bidrar til værrevolusjon

  Meteorologisk institutt og NRK tar i bruk private værobservasjoner for å gi mer treffsikre temperaturvarsler på Yr. Forskningsprosjekt ledet av Energi Norge har bidratt i samarbeidet.

 2. Nyhet, Forskningsprosjekt, Strømnett

  100 FoU-prosjekter bidrar til mer effektivt strømnett

  NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler strømnettet mer effektivt. Men fortsatt er det rom for langt flere prosjekter.

 3. Nyhet, Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Smart fisketrapp i Glomma

  Glomma er Norges mest fiskerike elv med 25 ulike arter. Mange av artene svømmer oppover elva langs bunnen for å gyte, og de er ikke er like flinke som laksen til å hoppe. Dermed har de problemer med å bruke de mange laksetrappene i elva. Forskning i CEDREN viser at en enkel ombygging av laksetrappene kan være løsningen.

 4. Forskningsprosjekt, Strømnett, Hydrologi og produksjonsplanlegging, Pågående forskningsprosjekter

  SAMREG

  Prosjektet skal utvikle en "verktøykasse" for nettselskapene til å kontrollere spenningsforholdene i distribusjonsnettet billigere enn nettforsterkning som følge av endret bruk av nettet.

 5. Forskningsprosjekt, Strømnett

  DYNABEL

  Prosjektet skal finne alternative tiltak til kostbar strømoppgradering av nettet gjennom å utvikle metodikk som gir klare økonomiske og tekniske grenser for korttids og stasjonær belastbarhet.

 6. Forskningsprosjekt, Forskning, Strømnett

  Voltagereg

  Demonstrere, verifisere og tallfeste nytteverdien av en ny metode for automatisk spenningsregulering i distribusjonsnett, samt bidra med metodikk og grunnlagsdata for å oppnå mer presis beregning av energitap i distribusjonsnett.

 7. Forskningsprosjekt

  ProAktiv

  Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

 8. Forskningsprosjekt

  REPLAN

  Utvikle effektive metoder og verktøy for analyse av fornyelsesbehov i 11-22 kV distribusjonsnett på komponentnivå og selskapsnivå

 9. Forskningsprosjekt

  Driftsikre kabelanlegg

  Etablere pålitelige metoder for tilstandskontroll av mellomspentkabler for å øke driftssikkerheten og robustheten i det norske distribusjonsnettet

 10. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Vindforsk IV

  Vindforsk IV er et vindforskningsprogram som finansierer grunnleggende og anvendt vindkraftforskning.