Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

36 resultater

Type artikkel
Velg område
36 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Produksjon, maskin og elektro, Ferdige forskningsprosjekter

  Vindkraft: INTACT

  Det er behov for bedre innsikt i hvilke tiltak som er effektive i å redusere eventuelle negative påvirkninger på fugler ved vindkraftverk. Dette prosjektet fortsetter arbeidet gjort i forskningsprosjektet BirdWind og litteraturgjennomgangen utført som forprosjekt til INTACT.

 2. Nyhet, Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon, Forskning

  Kraftprodusenter bidrar til værrevolusjon

  Meteorologisk institutt og NRK tar i bruk private værobservasjoner for å gi mer treffsikre temperaturvarsler på Yr. Forskningsprosjekt ledet av Energi Norge har bidratt i samarbeidet.

 3. Nyhet, Forskningsprosjekt, Strømnett, Forskning

  100 FoU-prosjekter bidrar til mer effektivt strømnett

  NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler strømnettet mer effektivt. Men fortsatt er det rom for langt flere prosjekter.

 4. Nyhet, Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon, Forskning

  Smart fisketrapp i Glomma

  Glomma er Norges mest fiskerike elv med 25 ulike arter. Mange av artene svømmer oppover elva langs bunnen for å gyte, og de er ikke er like flinke som laksen til å hoppe. Dermed har de problemer med å bruke de mange laksetrappene i elva. Forskning i CEDREN viser at en enkel ombygging av laksetrappene kan være løsningen.

 5. Forskningsprosjekt, Strømnett, Hydrologi og produksjonsplanlegging, Pågående forskningsprosjekter

  SAMREG

  Prosjektet skal utvikle en "verktøykasse" for nettselskapene til å kontrollere spenningsforholdene i distribusjonsnettet billigere enn nettforsterkning som følge av endret bruk av nettet.

 6. Forskningsprosjekt, Strømnett

  DYNABEL

  Prosjektet skal finne alternative tiltak til kostbar strømoppgradering av nettet gjennom å utvikle metodikk som gir klare økonomiske og tekniske grenser for korttids og stasjonær belastbarhet.

 7. Forskningsprosjekt, Forskning, Strømnett

  Voltagereg

  Demonstrere, verifisere og tallfeste nytteverdien av en ny metode for automatisk spenningsregulering i distribusjonsnett, samt bidra med metodikk og grunnlagsdata for å oppnå mer presis beregning av energitap i distribusjonsnett.

 8. Forskningsprosjekt

  ProAktiv

  Bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

 9. Forskningsprosjekt

  REPLAN

  Utvikle effektive metoder og verktøy for analyse av fornyelsesbehov i 11-22 kV distribusjonsnett på komponentnivå og selskapsnivå

 10. Forskningsprosjekt

  Driftsikre kabelanlegg

  Etablere pålitelige metoder for tilstandskontroll av mellomspentkabler for å øke driftssikkerheten og robustheten i det norske distribusjonsnettet