Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

900 resultater

Type artikkel
Velg område
900 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Skatt og økonomi grunnrenteskatt

  Bred enighet om svensk skattereform for vannkraft

  Det svenske energiforliket fra juni 2016 innebærer en betydelig skattelettelse for den svenske vannkraften. Under et besøk i Stockholm denne uken fikk Energi Norges utvalg for produksjon, energi og klima (PEK) bekreftet at det er stabil og bred enighet i Sverige om behovet for dette.

 2. Nyhet, Fornybar produksjon

  Svensk systemoperatør priser vannkraften

  Energi Norges utvalg for produksjon, energi og klima (PEK) var mandag på besøk hos Svenska Kraftnät for å diskutere utfordringene i det nordiske energisystemet. Generaldirektør Mikael Odenberg la stor vekt på den regulerbare vannkraftens betydning i fremtiden.

 3. Nyhet, Energibruk og klima

  "Nesten-nullenergibygg" må kunne bruke strøm fra nettet

  Når norske myndigheter nå skal definere hva som menes med "nesten-nullenergibygg", er det viktig at strøm fra nettet likestilles med energi produsert på selvet bygget. Det er en av hovedkonklusjonene i et notat fra Thema Consulting Group på oppdrag fra Energi Norge.

 4. Nyhet, Energibruk og klima

  Energiunionen viktig for EUs energi- og klimapolitikk

  Rammene for norsk klima- og energipolitikk legges i stor grad i Brussel, og EU-kommisjonen har hatt etablering av energiunionen som et sentralt politisk prosjekt for å redusere klimagassutslipp, styrke konkurranseevnen og øke forsyningssikkerheten.

 5. Nyhet, Strømmarked

  Du kan stole på den nye strømmåleren

  Hvor nøyaktige er de automatiske strømmålerne? Kan jeg være trygg på at informasjon om strømforbruket mitt ikke blir misbrukt? Og avgir de nye målerne stråling? Det er noen av spørsmålene vi får ved innføring av nye strømmålere.

 6. Nyhet, Strømmarked

  Telefonkontakt med egne kunder må være lov

  Energi Norge holder fast på at telefonkontakt med egne kunder med løpende avtaler og abonnementer må være lov. Dette ble fremmet under en høring om forbud mot telefonmarkedsføring i Stortinget 7. februar.

 7. Nyhet, Strømnett nettutvikling

  Ønsker mer koordinert nettutvikling

  NVE ønsker å utvide dagens ordning for regionale kraftsystemutredninger (KSU) til i større grad å inkludere vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivåer og områdekonsesjoner. Dette kan være en riktig vei å gå, mener Energi Norge.

 8. Nyhet, Strømmarked

  Støtter EU-forslag om integrasjon av fornybar energi

  Fornybarnæringene i Norge, Sverige og Finland har i et felles brev til Europaparlamentet og EUs medlemsland støttet EU-kommisjonens forslag om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet.

 9. Nyhet, Strømmarked

  Smarte strømmålere gir kundene bedre oversikt

  Innen utgangen av 2018 skiftes 2,7 millioner strømmålere over hele landet. De nye målerne registrerer forbruket time for time og melder inn verdiene automatisk hver dag. Dermed får kundene en mer presis strømregning. Alle målerne er typegodkjent av Justervesenet.

 10. Nyhet, Strømmarked

  Krafthandel bra for klima og verdiskaping

  De siste ti årene har Norge produsert betydelig mer fornybar kraft enn det norske markedet klarer å ta unna. Da er det bra at vi kan selge overskuddet til våre naboland, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.