Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

907 resultater

Type artikkel
Velg område
907 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Kritisk til Statnetts prisøkning i sentralnettet

  Statnetts styre har vedtatt tariffene for sentralnettet i 2017. Energi Norge mener den foreslåtte omleggingen av valutaberegning svekker norsk fornybarnærings konkurranseevne.

 2. Nyhet

  Rekordmange på Energi Norges strategisamling

  Energi Norge arrangerte denne uken sin årlige strategikonferanse på Soria Moria i Oslo. Aldri før har så mange medlemmer deltatt på samlingen.

 3. Nyhet, Strømnett

  Endringer i nettregulering og tariffering

  NVE har sendt på høring en endring i modellen for å beregne selskapenes effektivitet. Dette vil gi endringer i nettreguleringen.

 4. Nyhet, Energibruk og klima

  Klimalovforslag med betydning for fornybarnæringen

  Regjeringen sendte 27. september forslag til en norsk klimalov på høring. Forslaget setter mål for utslippsreduksjoner og krav til klimabudsjettering.

 5. Nyhet, Strømmarked

  Nye standardvilkår for strømavtaler

  Endringer i standardvilkårene for strømavtaler vil bidra til å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene.

 6. Nyhet, Strømmarked

  Stor interesse for gjennomfakturering

  Energi Norge arrangerte denne uken et seminar om problemstillinger rundt gjennomfakturering og de anbefalte avtalestandardene i den nye ordningen. Svært mange medlemmer valgte å benytte seg av seminaret.

 7. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  Energi Norge får støtte til krav om bedre utforming av grunnrenteskatten

  Energi Norge mener vannkraftens grunnrenteskatt må endres slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer også blir lønnsomme for bedriftene. Nå får kravet om endret grunnrenteskatt støtte fra flere.

 8. Nyhet, Strømnett

  Spenningsmåling i AMS skal forlenge levetid på distribusjonsnettet

  Undersøkelser viser at 30 til 50 prosent av det norske lavspenningsnettet kan ha spenningsproblemer. Et nytt FoU-prosjekt skal analysere mulighetene for å anvende AMS-data for optimal spenningsregulering.

 9. Nyhet, Strømnett

  Er nettselskapene klare for elektrisk transport?

  Veksten i elektrisk transport vil øke på kort tid, og nettselskapene får nye utfordringer når denne kundegruppen skal tilknyttes nettet. Dialog med fylkene, nettselskapene og transportselskapene er derfor avgjørende.

 10. Nyhet, Skatt og økonomi

  Går glipp av grønne investeringer

  15 prosent-regelen er en uheldig og unødvendig barriere som hindrer forsikringsselskapenes mulighet for å investere sårt trengte midler i fornybarnæringen. Denne må derfor fjernes, mener Energi Norge.