Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

34 resultater

Type artikkel
Velg område
34 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Fornybar produksjon vindkraft, fornybar

  Enormt potensial og store utfordringer for vindkraft i Norge

  Norge har et enormt potensial for utbygging av vindkraft, likevel produseres det mye mindre vindkraft her enn i Sverige og Danmark.

 2. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Elsertifikatordningen gir økt produksjon av fornybar strøm

  Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av fornybar strøm, og sikre at Norge når sine klimaforpliktelser.

 3. Politisk sak, Fornybar produksjon vindkraft, vannkraft, fornybar

  Viktig med utbygging av fornybar energi

  Norge har svært gode forutsetninger for å øke produksjonen av fornybar energi. Utbyggingen må være markedsdrevet, og skje i takt med at forbruket og eksportmulighetene øker.

 4. Politisk sak, Fornybar produksjon vindkraft, vannkraft, fornybar

  Konsesjonssystemet for fornybar energi

  Vi trenger mer fornybar energi, og dagens konsesjonssystem sikrer at den fornybare energien produseres på en god og miljøvennlig måte.

 5. Politisk sak, HMS

  Elektromagnetiske felter

  Elektromagnetiske felter finnes rundt alle strømførende ledninger og elektrisk utstyr. Arbeidstilsynet ønsker nå å implementere Direktivet om elektromagnetiske felter (EMF) i arbeidsmiljøforskriftene innen 1. juli 2016.

 6. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall

  Energi Norge støtter Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne 25 prosent tilleggserstatning ved tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall.

 7. Politisk sak, Energibruk og klima

  Klimalov på høring

  Det er planer om å innføre en klimalov i Norge. Energi Norge er opptatt av at loven legger til rette for en god målstyringsprosess og ikke undergraver det europeiske kvotesystemet ETS.

 8. Politisk sak, Rekruttering og kompetanse

  Flere unge må velge realfag

  Norge, og spesielt fornybarnæringen, har et stort behov for kompetente fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører, som kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor.

 9. Politisk sak, Rekruttering og kompetanse

  Næringslivssamarbeid gir økt kvalitet på høyere utdanning

  Fornybarnæringen trenger ingeniører og teknologer med den rette kompetansen for å møte fremtidens utfordringer. Godt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner er derfor avgjørende for å utdanne gode kandidater.

 10. Politisk sak, Strømnett

  Betaling for tilkobling og bruk av nettet

  Les notater fra Energi Norge om tariffer og tilknytningsvilkår til elektrisk transport (revidert i september 2017) og tilknytningsplikt (oppdatert mars 2018). Les også en gjennomgang av regelverket for produksjonsrelaterte nettanlegg (mars 2018).