Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

34 resultater

Type artikkel
Velg område
34 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Strømnett, Strømmarked

  Valgfrihet for plusskunder

  Sluttbrukeren er i ferd med å få en viktigere rolle i kraftsystemet, og flere produserer strøm til eget forbruk og overskuddsproduksjon som mates inn i distribusjonsnettet.

 2. Politisk sak, Energibruk og klima

  Norges klimamål i tråd med EU

  I 2015 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU-landene.

 3. Politisk sak, Energibruk og klima

  EUs kvotehandelssystem

  Energi Norge mener kvotehandelssystemet er det viktigste virkemiddelet for å redusere klimagassutslippene på en kostnadseffektiv måte på tvers av landegrenser.

 4. Politisk sak, Energibruk og klima

  Stortingsmelding om energipolitikk

  Stortingsmeldingen om norsk energipolitikk ble lagt frem 15. april 2016. Energi Norge mener vi har fått en god analyse med realistiske fremtidsperspektiver, men at meldingen mangler politikk for omlegging av skatt på fornybar energi og en plan for omlegging fra fossil til utslippsfri energibruk – i tråd med Norges nye klimamål.