Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

247 resultater

Type artikkel
Velg område
247 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energimerking av bygninger

  Energimerking av bygninger skal bidra til økt informasjon om byggets energibruk og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger.

 2. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet for økt verdiskaping

  Norsk vannkraft har lagt grunnlaget for en verdensledende kraftintensiv industri innen aluminium, treforedling, ferrolegeringer og silisium. Tilgang til strøm fra fornybare kilder til konkurransedyktige priser kan også framover gi grunnlag for etablering av kraftintensive virksomheter i Norge.

 3. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Lokal energiproduksjon eller energi fra nettet

  Noen byggeiere og utbyggere velger i dag solenergi montert på taket for å få bedre energimerke og for å redusere klimagassutslipp – har det noen betydning?

 4. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Utslippsfaktorer for elektrisitet og fjernvarme

  Klimagassutslipp kommer fra produksjon av materialer og fra bruk av energi. Det er betydelige diskusjoner rundt hvilke utslippsfaktorer man skal bruke når man skal regne på klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet og fjernvarme.

 5. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet – en del av klimaløsningen

  For å nå langsiktige klimamål må bruken av fossil energi reduseres. Et første skritt i riktig retning er å erstatte fossil energibruk hos den enkelte bruker med energi som ikke fører til utslipp av CO2.

 6. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrifisering av transport

  Transportsektoren står for rundt 30 prosent av alle CO2-utslipp i Norge og omfattes ikke av EUs kvotehandelssystem. Det blir derfor helt nødvendig å gjennomføre betydelige tiltak innenfor denne sektoren for å redusere klimagassutslippene i Norge.

 7. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energieffektivisering

  Energieffektivisering er en viktig del av energipolitikken fordi enhver produksjon av energi medfører kostnader – også for miljøet.

 8. Nyhet, Energibruk og klima

  Hedegaard kritisk til høy vannkraftskatt

  Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær og nå medlem av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, gikk hardt ut mot høye fornybarskatter under Vinterkonferansen i København

 9. Nyhet, Energibruk og klima

  Lien varsler mer marked i energimeldingen

  – Subsidier har vært avgjørende for å få frem ny produksjon, men har samtidig skapt ubalanse i kraftmarkedet. På sikt må marked og prissignaler styre utviklingen, sa energiminister Tord Lien på Vinterkonferansen torsdag.

 10. Nyhet, Energibruk og klima

  Vil trekke flere datasentre til Norge

  Grønne datasentre kan bli en ny kraftkrevende industri i Norge. I dag fikk næringsminister Monica Mæland overlevert en fersk rapport som skal bidra til nye datasenterinvesteringer.