Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

244 resultater

Type artikkel
Velg område
244 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Energibruk og klima

  Elektrifisering av transportsektoren vil gi bedre klima

  Utslipp fra transportsektoren i Norge utgjør rundt 30 prosent av landets klimautslipp, og elektrifisering av transportsektoren er et viktig grep for bedre klima.

 2. Politisk sak, Energibruk og klima

  Klimalov på høring

  Det er planer om å innføre en klimalov i Norge. Energi Norge er opptatt av at loven legger til rette for en god målstyringsprosess og ikke undergraver det europeiske kvotesystemet ETS.

 3. Politisk sak, Energibruk og klima

  Norges klimamål i tråd med EU

  I 2015 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU-landene.

 4. Politisk sak, Energibruk og klima

  EUs kvotehandelssystem

  Energi Norge mener kvotehandelssystemet er det viktigste virkemiddelet for å redusere klimagassutslippene på en kostnadseffektiv måte på tvers av landegrenser.

 5. Politisk sak, Energibruk og klima

  Stortingsmelding om energipolitikk

  Stortingsmeldingen om norsk energipolitikk ble lagt frem 15. april 2016. Energi Norge mener vi har fått en god analyse med realistiske fremtidsperspektiver, men at meldingen mangler politikk for omlegging av skatt på fornybar energi og en plan for omlegging fra fossil til utslippsfri energibruk – i tråd med Norges nye klimamål.

 6. Nyhet, Energibruk og klima

  Paris-avtalen styrker fornybar energi

  – Klimaavtalen er i boks, men det er nå jobben starter, understreket administrerende direktør Oluf Ulseth under et frokostmøte om resultatene fra COP 21 og den nye Paris-avtalen om klima tirsdag.

 7. Nyhet, Energibruk og klima

  Vannplaner ikke i tråd med regelverk

  Det er behov for bedre nasjonal styring av prosessen med regionale vannforvaltningsplaner. Dette må til for å unngå at det settes miljømål som forutsetter redusert fornybar energiproduksjon – uten at den lokale miljønytten og kostnadene for samfunnet avveies grundigere, mener Energi Norge.

 8. Nyhet, Energibruk og klima

  Strøm som klimaløsning i Europa

  I 2050 skal Europa være tilnærmet fritt for klimagassutslipp. Dette innebærer at nesten alt forbruk av energi må baseres på CO2-nøytrale energibærere. For å nå klimamålet bør Europa ha elektrifisering som en langsiktig hovedstrategi.

 9. Nyhet, Forskningsprosjekt, Energibruk og klima

  Forskningsmidler til miljøvennlig energi

  Bedrifter med forskningsprosjekter innen miljøvennlig energi kan nå søke om midler fra en pott på rundt 170 millioner kroner gjennom Forskningsrådets EnergiX-program. Energi Norge oppfordrer medlemsbedriftene til å benytte seg av muligheten til delfinansiering av sine prosjekter.