Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

242 resultater

Type artikkel
Velg område
242 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Nyhet, Energibruk og klima

    Regjeringen anbefaler ett klimamål

    Statsråd Vidar Helgesen presenterte fredag regjeringens innspill til EUs klima- og energipolitikk for 2030 i et møte i Nasjonalt Europaforum. Det pekes på viktigheten av ett ambisiøst utslippsmål for klimagasser som det bærende element, med et reformert kvotehandelssystemet som viktigste virkemiddel. Energi Norge støtter regjeringens anbefaling.

  2. Nyhet, Energibruk og klima

    Ber EU skjerpe utslippsmål

    Energi Norge går inn for bindende utslippskutt for klimagasser i EU på minst 40 prosent innen 2030 for å nå målet om tilnærmet CO2-fri energibruk i 2050. Dette fremgår av en høringsuttalelse til EUs 'grønnbok' om energi- og klimapolitikk mot 2030.