Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

251 resultater

Type artikkel
Velg område
251 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Energibruk og klima

  EU vil doble utslippskuttene

  EU-kommisjonen foreslo onsdag å doble reduksjonsmålet for klimagassutslipp i EU til 40 prosent i 2030. Det økte ambisjonsnivået og satsing på det europeiske kvotemarkedet viser vei mot 2050, og legger til rette for en offensiv og markedsbasert utvikling av fornybar energi, mener Energi Norge.

 2. Nyhet, Fornybar produksjon, Energibruk og klima

  Riksrevisjonen påpeker lang saksgang

  Konsesjonsbehandling av fornybarprosjekter tar opptil 11 år og bør forenkles, ifølge en effektivitetsundersøkelse lagt frem av Riksrevisjonen denne uken.

 3. Nyhet, Energibruk og klima

  Regjeringen anbefaler ett klimamål

  Statsråd Vidar Helgesen presenterte fredag regjeringens innspill til EUs klima- og energipolitikk for 2030 i et møte i Nasjonalt Europaforum. Det pekes på viktigheten av ett ambisiøst utslippsmål for klimagasser som det bærende element, med et reformert kvotehandelssystemet som viktigste virkemiddel. Energi Norge støtter regjeringens anbefaling.

 4. Nyhet, Energibruk og klima

  Ber EU skjerpe utslippsmål

  Energi Norge går inn for bindende utslippskutt for klimagasser i EU på minst 40 prosent innen 2030 for å nå målet om tilnærmet CO2-fri energibruk i 2050. Dette fremgår av en høringsuttalelse til EUs 'grønnbok' om energi- og klimapolitikk mot 2030.

 5. Nyhet, Energibruk og klima

  Kraftbransjen foreslår handlingsregel for klima

  Norge må kutte minst 40 millioner tonn CO2-utslipp innen 2050 for å innfri internasjonale klimaforpliktelser. Målet er klart, men Norge har ingen strategi for hvordan vi skal komme dit. Kraftbransjen foreslår nå å innføre en handlingsregel for klima som leder mot nullutslipp fra energibruk.

 6. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Sammendrag

  Det overordnede målet for verden er å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, noe som krever et utslippsnivå på maksimalt 2 tonn per innbygger innen 2050, forutsatt at vi starter å kutte utslippene i tide. Klimautfordringen kan bare løses gjennom omfattende omstilling av energisystemet.

 7. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Hvorfor en grønn tråd?

  Klima og energi henger sammen og utfordrer oss dobbelt. De til­takene vi gjennomfører nå skal ikke bare gi oss et klimavennlig energisystem i fremtiden – de skal også gi et velfungerende energi­system i mellomtiden.

 8. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 4: Fundamentet for en langsiktig strategi for energi, klima og bærekraft

  De fem strategiske prinsippene gir oss viktig kunnskap om bestanddelene i en langsiktig strategi for klima, energi og verdiskaping.

 9. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 3:  Fem strategiske prinsipper for klima, energi og verdiskapning

  Det kan formuleres en handlingsregel for klima som sikrer at vi når de langsiktige klimamålene og samtidig har fleksibilitet til å ivareta hensynet til verdiskaping.

 10. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 2: Energisystemets rolle i en bærekraftig omstilling

  Energibruk står for om lag 2/3 av utslippene av klimagasser både globalt og i norge. Innen 2050 må flest mulig klimatiltak være gjennomført. Spørsmålet er derfor hva som skal kuttes i ulike sektorer og når.