Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

198 resultater

Type artikkel
Velg område
198 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Fornybar produksjon

  Google-avtale bidrar til ny vindpark i Rogaland

  Google har inngått avtale med BlackRock, Zephyr og Norsk Vind Energi om kjøp av hele kraftproduksjonen i 12 år fra Tellenes vindpark, som nå blir bygget i Rogaland.

 2. Nyhet, Fornybar produksjon

  Frykter at gode vannkraftprosjekter blir lagt til side

  Energi Norge ga mandag nye innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft med konkrete forslag for å styrke konkurransekraften til fornybarnæringen. Næringen er inne i en spennende, men krevende periode, og trenger gode tiltak.

 3. Nyhet, Fornybar produksjon

  Store verdier på spill

  Regjeringen vil innen kort tid behandle nye miljømål som kan gi betydelige tap av regulerbar vannkraft. Dette kan svekke norsk verdiskaping, forsyningssikkerhet og flomberedskap, samt europeiske klimaambisjoner, frykter Energi Norge og en rekke andre organisasjoner.

 4. Nyhet, Fornybar produksjon

  Ansvarlig effektkjøring gir moderate miljøkonsekvenser

  En ny rapport om miljøkonsekvenser av effektkjøring ble lagt frem torsdag, og viser at effektkjøring har moderate konsekvenser på miljøet.

 5. Nyhet, Fornybar produksjon

  Vannplanene må forenkles

  Første planrunde i gjennomføringen av vanndirektivet er under avslutning. Det er brukt store ressurser på gjennomføringen uten at dette har gitt en ønsket merverdi i forvaltningen av vann og vassdrag. Energi Norge mener derfor at prosessene og organiseringen i neste vannplanperiode må forenkles.

 6. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Energibruk og klima

  Milliardstøtte til energiforskning

  Norges forskningsråd har i dag tildelt nærmere 1,3 milliarder kroner til etablering av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Energi Norge er partner på tre av sentrene som nå får støtte.

 7. Fagartikkel, Fornybar produksjon

  Fjernvarme – utnytter ressurser som er til overs

  Fjernvarme og -kjøling er energi som transporteres som varmt vann, og som brukes til oppvarming av bygg og tappevann. Det produseres i overkant av 5 TWh fjernvarme i Norge, og mer enn halvparten er produsert ved hjelp av gjenvunnet varme.

 8. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Vanndirektivet og revisjon av konsesjoner

  Bruken av vannressursene i Norge er nøye regulert gjennom lover og regelverk, og mer enn 400 ulike konsesjoner kan komme til revisjon de neste årene.