Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

198 resultater

Type artikkel
Velg område
198 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Elsertifikatordningen gir økt produksjon av fornybar strøm

  Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av fornybar strøm, og sikre at Norge når sine klimaforpliktelser.

 2. Politisk sak, Fornybar produksjon vindkraft, vannkraft, fornybar

  Viktig med utbygging av fornybar energi

  Norge har svært gode forutsetninger for å øke produksjonen av fornybar energi. Utbyggingen må være markedsdrevet, og skje i takt med at forbruket og eksportmulighetene øker.

 3. Politisk sak, Fornybar produksjon vindkraft, vannkraft, fornybar

  Konsesjonssystemet for fornybar energi

  Vi trenger mer fornybar energi, og dagens konsesjonssystem sikrer at den fornybare energien produseres på en god og miljøvennlig måte.

 4. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall

  Energi Norge støtter Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne 25 prosent tilleggserstatning ved tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall.

 5. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  Økte miljøavgifter må fremme fornybart

  Grønn skattekommisjon vil gjøre det 25-30 milliarder kroner dyrere å forurense. Inntektene skal brukes til generell skattelette for personer og bedrifter. Energi Norge mener lettelsene også må omfatte vannkraften – vår viktigste fornybarteknologi – som i dag beskattes strengere enn fossil energiproduksjon.

 6. Nyhet, Fornybar produksjon

  - Vannkraften gir Norge konkurransekraft

  Energi Norge avleverte denne uken sitt innspill til hvordan det kan legges bedre til rette for grønn vekst i Norge. Innspillet til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft legger vekt på at Norge må utnytte sin rikelige tilgang på ren, fornybar og regulerbar vannkraft til å erstatte fossil energi i energibruk.

 7. Nyhet, Fornybar produksjon

  Fortsatt uavklart om vindavskrivninger

  Finansdepartementet drøfter fortatt nye avskrivningsregler for vindkraft med EFTAs overvåkningsprogram ESA. Energi Norge håper de nye reglene vil bli godkjent i tide, men uttrykker bekymring for usikkerheten som sprer seg blant vindkraftinvestorer som en følge av at prosessen drar ut.

 8. Nyhet, Fornybar produksjon

  Kritisk til Vest-Vikens vannforvaltningsplan

  Energi Norge er kritisk til den snevre lokale og regionale tilnærmingen i vannforvaltningsplanen for Vest-Viken, som nå har vært på ny høring.

 9. Nyhet, Fornybar produksjon

  Sammen om damsikkerhet

  NVE og Energi Norge har sammen med en rekke selskaper i kraftnæringen etablert et felles damsikkerhetsprosjekt som skal sørge for deling av eksisterende kunnskap og kartlegging av behov for ny kompetanse innen rehabilitering av dammer i et helthetlig perspektiv.

 10. Nyhet, Fornybar produksjon vindkraft

  Tre av fire positive til vindkraft

  Utbygging av fornybar energi vurderes som det nest viktigste klimatiltaket regjeringen bør prioritere, og stadig flere er positive til vindkraft. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble offentliggjort torsdag.