Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

9 resultater

Type artikkel
Velg område
9 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Vanndirektivet og revisjon av konsesjoner

  Bruken av vannressursene i Norge er nøye regulert gjennom lover og regelverk, og mer enn 400 ulike konsesjoner kan komme til revisjon de neste årene.

 2. Politisk sak, Fornybar produksjon vannkraft

  Vannkraftens rolle ved klimaendringer og flom

  Regulering av vassdrag for kraftproduksjon, med magasiner og overføringer av vann, har en stor samfunnsmessig verdi blant annet for å regulere flom.

 3. Politisk sak, Fornybar produksjon vannkraft

  Vannkraft og lokalt miljø

  Det lokale miljøet i vann og vassdrag blir påvirket av vassdragsregulering til kraftformål, men det finnes mange avbøtende tiltak som retter seg mot optimale løsninger for kraftproduksjon og miljøhensyn i regulerte vassdrag.

 4. Politisk sak, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  Damsikkerhetsprosjekt  øker kunnskapen

  Et felles damsikkerhetsprosjekt skal sørge for deling av kunnskap og kartlegge behov for ny kompetanse rundt rehabilitering av dammer.

 5. Politisk sak, Fornybar produksjon vindkraft, fornybar

  Enormt potensial og store utfordringer for vindkraft i Norge

  Norge har et enormt potensial for utbygging av vindkraft, likevel produseres det mye mindre vindkraft her enn i Sverige og Danmark.

 6. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Elsertifikatordningen gir økt produksjon av fornybar strøm

  Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av fornybar strøm, og sikre at Norge når sine klimaforpliktelser.

 7. Politisk sak, Fornybar produksjon vindkraft, vannkraft, fornybar

  Viktig med utbygging av fornybar energi

  Norge har svært gode forutsetninger for å øke produksjonen av fornybar energi. Utbyggingen må være markedsdrevet, og skje i takt med at forbruket og eksportmulighetene øker.

 8. Politisk sak, Fornybar produksjon vindkraft, vannkraft, fornybar

  Konsesjonssystemet for fornybar energi

  Vi trenger mer fornybar energi, og dagens konsesjonssystem sikrer at den fornybare energien produseres på en god og miljøvennlig måte.

 9. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall

  Energi Norge støtter Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne 25 prosent tilleggserstatning ved tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall.