Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

31 resultater

Type artikkel
Velg område
31 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, HMS

  Godt sikkerhetsklima i kraftnæringen

  Sikkerhetsklimaet i norske kraftselskaper oppleves som bedre enn snittet i tilsvarende virksomheter i Norden. Det viser en ny undersøkelse blant 4000 ledere og ansatte i Energi Norges medlemsbedrifter.

 2. Nyhet, HMS

  Beredskap for helikoptertransport

  Kraftnæringen og underleverandører er store brukere av helikoptertjenester. Derfor har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for sikker helikoptertransport.

 3. Fagartikkel, HMS

  Opplæringsfilmer HMS

  Her finner du filmer utarbeidet av Energi Norge og andre som kan benyttes i HMS-arbeidet.

 4. Fagartikkel, HMS

  Veileder om bedriftshelsetjenesten

  Fra 2010 er bedriftene i kraftnæringen pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT) som er godkjent av Arbeidstilsynet.

 5. Fagartikkel, HMS

  Veileder for kjentmenn

  Energi Norge har utarbeidet en veileder om bruk av kjentmenn i bedriftenes brannberedskap.

 6. Fagartikkel, HMS

  Veileder for helikoptertransport

  Ettersom selskaper i kraftnæringen og bygg- og anleggsbransjen er de største kjøperne av innlandsflyginger med helikopter, har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for helikoptertransport.

 7. Fagartikkel, HMS

  Veileder for granskning av HMS-hendelser

  I Energi Norges strategidokument for HMS er det satt ambisiøse mål for reduksjon av arbeidsrelaterte skader i fornybarnæringen. For å oppnå dette trengs gode verktøy med blant annet velutviklede metoder for granskning av ulykker.

 8. Fagartikkel, HMS

  Kunnskap om strømulykker

  Kunnskap om ulykker og strømskader er viktig, både for å sikre rett behandling, og for å arbeide bedre med forebygging.

 9. Fagartikkel, HMS

  HMS eller SHA?

  Arbeidstilsynet har utarbeidet informasjon som forklarer forholdet mellom SHA-begrepet og det mer innarbeidede begrepet HMS.

 10. Fagartikkel, HMS

  Kraftnæringens HMS-visjon

  En visjon om null skader, samt konkrete mål for reduksjon av arbeidsskader og fraværsdager, er forankret i en egen bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen.