Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

167 resultater

Type artikkel
Velg område
167 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Kritisk til Statnetts prisøkning i sentralnettet

  Statnetts styre har vedtatt tariffene for sentralnettet i 2017. Energi Norge mener den foreslåtte omleggingen av valutaberegning svekker norsk fornybarnærings konkurranseevne.

 2. Nyhet, Strømnett

  Endringer i nettregulering og tariffering

  NVE har sendt på høring en endring i modellen for å beregne selskapenes effektivitet. Dette vil gi endringer i nettreguleringen.

 3. Nyhet, Strømnett

  Spenningsmåling i AMS skal forlenge levetid på distribusjonsnettet

  Undersøkelser viser at 30 til 50 prosent av det norske lavspenningsnettet kan ha spenningsproblemer. Et nytt FoU-prosjekt skal analysere mulighetene for å anvende AMS-data for optimal spenningsregulering.

 4. Nyhet, Strømnett

  Er nettselskapene klare for elektrisk transport?

  Veksten i elektrisk transport vil øke på kort tid, og nettselskapene får nye utfordringer når denne kundegruppen skal tilknyttes nettet. Dialog med fylkene, nettselskapene og transportselskapene er derfor avgjørende.

 5. Nyhet, Strømnett

  En bransje i endring

  Energi Norge avholder denne uken og neste uke medlemsseminarer om omstillingsprosesser i bransjen.

 6. Nyhet, Strømnett

  Mye kraftproduksjon kan gi lavere nettleie

  NVE skal på oppdrag fra OED starte utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen i regionalnettet.

 7. Nyhet, Strømnett

  NVE vurderer rollefordelingen i kraftsystemet

  NVE ber om en teknisk og økonomisk utredning for å vurdere behovet for en koordinering mellom regional- og distribusjonsnettselskap i planlegging og drift.

 8. Forskningsprosjekt, Strømnett, Hydrologi og produksjonsplanlegging, Pågående forskningsprosjekter

  SAMREG

  Prosjektet skal utvikle en "verktøykasse" for nettselskapene til å kontrollere spenningsforholdene i distribusjonsnettet billigere enn nettforsterkning som følge av endret bruk av nettet.

 9. Forskningsprosjekt, Strømnett

  DYNABEL

  Prosjektet skal finne alternative tiltak til kostbar strømoppgradering av nettet gjennom å utvikle metodikk som gir klare økonomiske og tekniske grenser for korttids og stasjonær belastbarhet.

 10. Nyhet, Strømnett

  NVE ønsker effekttariffer

  NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen i Norge, og skriver i sin oppsummering av konsepthøringen i fjor at de vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien.