Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

216 resultater

Type artikkel
Velg område
216 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Nekter fastlegene å skrive attest mot smarte målere

  Helsedirektoratet sier tvert nei til at fastleger kan skrive ut legeattest om at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. NVE ser likevel ingen grunn til å endre forskriften.

 2. Nyhet, Strømnett

  Stadig viktigere med sikker strømforsyning

  Ny rapport fra NVE viser at norske husholdningers betalingsvilje for sikker strømforsyning er vesentlig høyere enn tidligere. Det vil trolig gi økte avbruddskostnader for nettselskapene.

 3. Nyhet, Strømnett

  De fleste nettselskapene slipper funksjonelt skille

  Energi- og miljøkomiteen har avgitt innstilling i to viktige saker: om funksjonelt skille og utredning av lik nettleie i hele landet. Et flertall på Stortinget vil ikke ha funksjonelt skille for nettselskap med færre enn 30.000 kunder.

 4. Nyhet, Strømnett

  Energi Norge avviser NVEs modell for effektprising

  Energi Norge støtter ikke NVEs forslag om overgang til bruk av abonnert effekt til kundene i distribusjonsnettet. En slik ordning vil kunne føre til ekstra kostnader, omdømmemessige utfordringer og feil prissignaler.

 5. Nyhet, Strømnett

  Smarte strømmålere bidrar til lavere nettleie

  Den siste tiden er det blitt hevdet at smarte strømmålere og såkalt «rushtidsavgift» i nettleien innføres for at nettselskapene skal tjene mer penger. I virkeligheten er det motsatt: Begge deler innføres for å holde nettleien lavest mulig i fremtiden.

 6. Nyhet, Strømnett

  Nettselskapenes inntektsramme vil øke

  Vedtak fra NVE viser at samlet inntektsramme for nettselskapene er på 16,7 milliarder kroner i 2017. Fremtidig økning i inntektsrammene vil føre til dyrere nettleie for kundene.

 7. Nyhet, Strømnett

  Kan spare samfunnet for milliarder

  I perioden 2016 – 2026 skal det etter planen investeres for om lag 140 milliarder i strømnettet. Tilpasninger av produksjon og forbruk av strøm kan spare samfunnet for milliarder, viser forskning fra Enova og Statnett.

 8. Nyhet, Strømnett

  Forbruksmønsteret utfordrer spenningskvaliteten

  Nye typer elektriske apparater kan være utfordrende for spenningskvaliteten i strømnettet. Energi Norge anbefaler forhandlere, elektroinstallatører og nettselskaper å sette seg inn i ny veileder.

 9. Nyhet, Strømnett

  Skepsis til NVEs modell for effektprising

  NVE har sendt på høring et forslag om å innførte såkalt effektprising i nettleien fra 2020. Under et medlemsmøte hos Energi Norge nylig ble det uttrykt klar skepsis til modellen NVE anbefaler.

 10. Nyhet, Strømnett, Forskning

  100 FoU-prosjekter bidrar til mer effektivt strømnett

  NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler strømnettet mer effektivt. Men fortsatt er det rom for langt flere prosjekter.