Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

217 resultater

Type artikkel
Velg område
217 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Effekttariffer på høring

  NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. Holder du deg innenfor avtalt effektbruk, er det penger å spare. I motsatt fall blir det dyrere.

 2. Nyhet, Strømnett

  Norsk kandidat valgt til styremedlem i CENELEC

  Kristin H. Lind, direktør i Energi Norge, ble nylig valgt til styremedlem i CENELEC Administrative Board. CENELEC er den europeiske komité for elektroteknisk standardisering.

 3. Politisk sak, Strømnett

  Betaling for bruk av strømnettet

  Belastningen på distribusjonsnettet endrer seg i tråd med mer egenproduksjon av strøm, bruk av mer effektkrevende utstyr og endret sluttbrukeratferd. Dette bidrar til å skape et behov for omfattende nettutbygging og endring i måten forbrukeren betaler for nettleie.

 4. Nyhet, Strømnett

  Tunge nettinvesteringer krever gode insentiver

  Nettselskapene planlegger å investere vel 145 milliarder kroner i strømnettet fram til 2026. Det viser nye tall fra Energi Norge. Nødvendig modernisering av gammelt nett står for halvparten av beløpet.

 5. Nyhet, Strømnett

  NVE med forslag til endret nettleie

  NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. Holder du deg innenfor avtalt effektbruk, er det penger å spare. I motsatt fall blir det dyrere.

 6. Nyhet, Strømnett

  God dialog med NVE om forskriftsprosess

  Kraftnæringen har mange felles interesser å forsvare når NVE skal utarbeide forskrift om funksjonelt og selskapsmessig skille. Energi Norge er i god dialog med NVE, og har spilt inn en rekke vurderinger og synspunkter i prosessen.

 7. Nyhet, Strømnett

  Uendret NVE-rente viktig for investeringsklimaet

  NVE må utvise varsomhet når de igjen skal vurdere behovet for å endre referanserenten for beregning av tillatt inntekt for nettselskapene. Dette fordi nettselskapene trenger stabile og forutsigbare rammevilkår, mener Energi Norge.

 8. Nyhet, Strømnett, Energibruk og klima

  Fortgang i elektrisk transport krever økt dialog

  Transportaktører og nettselskaper må ha en tettere dialog slik at det skapes forutsigbarhet og blir fortgang i elektrifiseringen av kjøretøy og skipsfart i Norge. Det var hovedbudskapet deltakerne tok med seg hjem fra et seminar om tilknytning av elektrisk transport nylig.

 9. Nyhet, Strømnett

  Utlandskabler har redusert nettleien med 2,5 milliarder

  Statnetts inntekter fra strømkablene til utlandet har redusert forbrukernes nettleie med 224 millioner kroner i årlig gjennomsnitt de siste 11 årene. Det fremgår av et brev fra Olje- og energidepartementet.

 10. Nyhet, Strømnett

  Ønsker innspill om fremtidig DSO-rolle

  Hvilken rolle operatørene av distribusjonsnettet skal spille i fremtidens kraftsystem, er løftet opp på agendaen både i Norge og Europa. Da er det viktig at næringen er proaktiv, og Energi Norge inviterer derfor til innspillsmøte for medlemmer og viktige aktører.