Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

175 resultater

Type artikkel
Velg område
175 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Strømnett

  Konserninterne innkjøp

  Alle konserninterne anskaffelser til nettvirksomheter skal konkurranseutsettes, har NVE bestemt.

 2. Fagartikkel, Strømnett

  Økonomisk regulering

  Det skal investeres for rundt 95 milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettet fram til 2025. Investeringen skal knytte ny produksjon og uttak til nettet, smarte målere og ny teknologi for å sikre forsyningssikkerheten.

 3. Fagartikkel, Strømnett

  Avtale om flybåren datafangst

  Energi Norge har inngått en avtale om såkalt flybåren datafangst i krisesituasjoner som raskt vil sikre medlemsbedrifter oversiktsdokumentasjon fra luften.

 4. Fagartikkel, Strømnett

  Luftfartshindre og bruk av drone

  Bygninger, konstruksjoner og andre anlegg som er 15 meter eller mer fra bakken eller vannet kan være til hinder for luftfarten. Se regelverket rundt dette her:

 5. Fagartikkel, Strømnett

  Smarte nett

  Energi Norge ønsker å være en pådriver for videreutvikling av dagens distribusjonsnett, der bransjen tar i bruk ny teknologi i stor skala for å utvikle et smartere og mer kostnadseffektivt distribusjonsnett.

 6. Fagartikkel, Strømnett

  Det Lokale Eltilsyn (DLE)

  Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

 7. Fagartikkel, Strømnett

  Ledninger i og over vei

  Samferdselsdepartementet vedtok den såkalte Graveforskriften, som omfatter planlegging, bygging og vedlikehold av alle ledningsanlegg over, under og langs eksisterende norske riksveier, høsten 2013.

 8. Fagartikkel, Strømnett

  Priser og avtaler om fellesføring

  Energi Norge og Telenor ble i slutten av 2008 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap.

 9. Nyhet, Strømnett

  Energi Norge tar ikke stilling til funksjonelt skille

  Styret i Energi Norge har i dag besluttet å klargjøre posisjonen i spørsmålet om funksjonelt skille skal gjelde alle nettselskap. Justeringen kommer etter innspill fra 34 medlemsbedrifter.

 10. Fagartikkel, Strømnett

  Leveringskvalitet og utfordrende elektriske apparater

  De gjeldende forskriftene om leveringskvalitet ble fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2012. Energi Norge mener NVE har klart å finne en god balanse mellom næringshensyn og stadig større forventninger om leveringskvalitet i samfunnet.