Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

228 resultater

Type artikkel
Velg område
228 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Oversikt over konkurranseutsatte innkjøp

  Energi Norge har oppdatert oversikten over hvilke typer konserninterne anskaffelser til nettvirksomhet som må konkurranseutsettes etter at regelverket for konserninterne innkjøp trådte i kraft 1. juli 2016.

 2. Nyhet, Strømnett

  Fornybar- og digitalselskap sammen om nye løsninger

  NTE og Kongsberg Digital har inngått et samarbeid der stabil fornybar kraftforsyning koples sammen med innovative digitale tjenester. – Fremtidens behov krever løsninger vi ikke kan skape alene.

 3. Nyhet, Strømnett

  NVE vil forskriftsfeste rapporteringsplikt

  NVE vil forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser til innføringen av nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub. Dette innebærer blant annet dobbel rapporteringsplikt i en overgangsperiode.

 4. Nyhet, Strømnett

  NVE forkaster nettforslag etter høring

  NVE har besluttet at høringsforslaget om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett ikke vil bli gjennomført på nåværende tidspunkt. Dette er i tråd med innspill fra Energi Norge.

 5. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Strømmarked, Energibruk og klima

  Klimalov må spille på lag med Europa

  Energi Norge er opptatt av at lovfestingen av norske klimamål gjennom en ny klimalov spiller på lag med EUs mål- og virkemidler, samt Paris-avtalen.

 6. Nyhet, Strømnett nettutvikling

  Skal investere 140 milliarder i strømnettet

  Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. Det viser en fersk undersøkelse fra Energi Norge.

 7. Nyhet, Strømnett

  Utforming av effekttariffer blir svært viktig

  NVE arbeider med å innføre effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet, og enkelte nettselskap har allerede forsøkt å innføre effekttariffer for sine kunder.

 8. Nyhet, Strømnett

  Omklassifisering av nettanlegg

  NVE skal på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomføre nødvendige omklassifiseringer av anlegg som skal inngå i transmisjonsnettet.

 9. Nyhet, Strømnett

  Nettselskapene får lavere inntektsramme i 2017

  Samlet inntektsramme for nettselskapene i 2017 er foreløpig estimert til 16,6 milliarder kroner. Dette er 2,1 milliarder kroner lavere enn varslet inntektsramme for 2016.

 10. Nyhet, Strømnett

  Ønsker forenklinger i reguleringsmodellen

  Grensesnittet mellom regionalnett og distribusjonsnett er ikke klart definert. Dette kan gi uheldige tilpasninger som påvirker eget og andre selskapers økonomi uten at effektiviteten forbedres. Energi Norge mener like anlegg må håndteres likt for alle nettselskap i reguleringsmodellen.