Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

229 resultater

Type artikkel
Velg område
229 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  NVE ønsker effekttariffer

  NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen i Norge, og skriver i sin oppsummering av konsepthøringen i fjor at de vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien.

 2. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Energibruk og klima

  Milliardstøtte til energiforskning

  Norges forskningsråd har i dag tildelt nærmere 1,3 milliarder kroner til etablering av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Energi Norge er partner på tre av sentrene som nå får støtte.

 3. Nyhet, Strømnett

  Bistand i omstillingsprosesser

  Kraftnæringen står overfor organisatoriske utfordringer i tiden fremover. Energi Norge vil bistå sine medlemmer etter behov på best mulig måte.

 4. Nyhet, Strømnett

  Effekttariffer for små kunder bør harmoniseres

  NVE kommer i disse dager med sin oppsummering av konsepthøringen om effekttariffer. Det er stor enighet i bransjen om at effekttariffer bør innføres, og Energi Norge mener at en harmonisering av tariffer vil være forenklende for strømselskapene

 5. Fagartikkel, Strømnett

  Skogrydding

  NVE har i løpet av de siste par årene arbeidet spesielt med problematikk knyttet til trefall, og de virkninger dette har for kraftforsyningen i Norge.

 6. Nyhet, Strømnett

  Virksomhetsstyring er viktig for å drive effektivt

  I en ny undersøkelse mener energibransjen selv at de har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har betydelig forbedringspotensialet.

 7. Nyhet, Strømnett

  Eurelectric ønsker overgang til effekttariffer

  Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric ønsker at betaling i distribusjonsnettet i større grad må baseres på effekt- enn energibruk. Dette vil bedre gjenspeile kostnadene i nettet, mener organisasjonen.

 8. Nyhet, Strømnett

  Regelverket for plusskunder på plass

  NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. Endringen innebærer at plusskunder får fritak fra innmatingstariffens faste ledd. De må imidlertid betale et energiledd for å mate kraft inn på nettet (øre/kWh).

 9. Nyhet, Strømnett

  Gjenåpnes for privat eierskap av utenlandskabler

  Regjeringen har i dag foreslått å åpne for at også andre enn Statnett skal kunne eie og drive mellomlandsforbindelser til utlandet. Dette innebærer en reversering av det foregående Stortingets vedtak fra juni 2013 der disse var forbeholdt sentralnettsoperatøren.