Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

230 resultater

Type artikkel
Velg område
230 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Funksjonelt skille for alle nettselskaper

  Stortingets energi- og miljøkomité har i dag avgitt innstilling om endringer i energiloven (prop 35 L). Et flertall i komiteen går inn for å innføre såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper, i tråd med regjeringens forslag. Det foreslås en utvidet overgangsordning på fem år.

 2. Politisk sak, Strømnett

  Stort og nødvendig investeringsbehov i strømnettet

  Nettselskapene på regional– og distribusjonsnettnivå skal investerer for vel 90 milliarder kroner fra 2015 til 2025. Det er et stort behov for slike investeringer i strømnettet.

 3. Fagartikkel, Strømnett

  Konsesjonsprosesser for nett

  Konsesjonsprosessen for nett er viktig for hvor raskt en får bygget ut nettet og dermed hvor raskt ny produksjon og andre kunder blir knyttet til nettet.

 4. Fagartikkel, Strømnett

  Plusskunder

  Sluttbrukeren er i ferd med å få en viktigere rolle i kraftsystemet. De kundene som bidrar med egenprodusert overskuddsstrøm inn i nettet kalles plusskunder.

 5. Fagartikkel, Strømnett

  Anleggsbidrag

  Nettselskapene kan kreve at kunder som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett, selv må dekke opptil 100 prosent av de nødvendige anleggskostnadene.

 6. Fagartikkel, Strømnett

  Betaling for bruk av kraftnettet

  Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt, som er fastsatt av NVE. Nettselskapenes utforming av nettleie er regulert med hjemmel i energiloven.

 7. Fagartikkel, Strømnett

  Konserninterne innkjøp

  Alle konserninterne anskaffelser til nettvirksomheter skal konkurranseutsettes, har NVE bestemt.

 8. Fagartikkel, Strømnett

  Økonomisk regulering

  Det skal investeres for rundt 95 milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettet fram til 2025. Investeringen skal knytte ny produksjon og uttak til nettet, smarte målere og ny teknologi for å sikre forsyningssikkerheten.

 9. Fagartikkel, Strømnett

  Avtale om flybåren datafangst

  Energi Norge har inngått en avtale om såkalt flybåren datafangst i krisesituasjoner som raskt vil sikre medlemsbedrifter oversiktsdokumentasjon fra luften.

 10. Fagartikkel, Strømnett

  Luftfartshindre og bruk av drone

  Bygninger, konstruksjoner og andre anlegg som er 15 meter eller mer fra bakken eller vannet kan være til hinder for luftfarten. Se regelverket rundt dette her: