Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

217 resultater

Type artikkel
Velg område
217 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Utvikling av TSO-DSO-relevant regelverk

  I 2020 ønsker EU-kommisjonen at nettoperatørene i Europa skal jobbe med nettkoder på IKT-sikkerhet, forbrukerfleksibilitet, data og deling av data. Her er noen av planene.

 2. Nyhet, Strømnett koronaviruset

  Forstår behovet for utsettelse av funksjonelt skille

  Olje- og energidepartementet (OED) viser forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre kravet om funksjonelt skille som følge av koronasituasjonen, og åpner opp for dispensasjonsadgangen ved «særlige tilfeller».

 3. Nyhet, Strømnett

  Høring om fritaksgrense for funksjonelt skille

  Olje- og energidepartementet (OED) har nå sendt på høring forslag til endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettselskap. Som forventet foreslås det at selskap med 10 000 eller færre kunder gis unntak fra kravet.

 4. Nyhet, Strømnett koronaviruset

  NVE gir dispensasjon til å sette ned nettleien

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt en midlertidig dispensasjon som gjør at nettselskaper kan senke nettleien, uten å bryte krav i gjeldende forskrift.

 5. Nyhet, Strømnett, Strømmarked, Arbeidsrett og lønn koronaviruset

  Krisehjelp til bedrifter med omsetningsfall

  Regjeringen presenterte torsdag detaljene i ordningen som skal hjelpe bedrifter med å dekke faste kostnader, som for eksempel strømregningen. En god og treffsikker løsning, mener Energi Norge.

 6. Nyhet, Strømnett koronaviruset

  Enkelte selskaper bør få utsatt funksjonelt skille

  Selskaper som har problemer med å få gjennomført kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille som følge av koronasituasjonen, bør få utsatt frist. Det mener Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene.

 7. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Arbeidsrett og lønn koronaviruset

  Utenlandsk personell kan hentes til kritisk arbeid

  Justis- og beredskapsdepartementet unntar utenlandsk personell til kritisk arbeid fra innreiseforbud. Disse kan også unntas karanteneplikten så lenge de er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift.

 8. Nyhet, Strømnett

  Tilkobling av ny produksjon påvirker nettleien ulikt

  De siste 20 årene er 1000 nye kraftverk tilkoblet strømnettet i Norge. Kostnaden har slått svært ulikt ut for nettkundene, viser nye beregninger fra DNV GL. Dette har RME (NVE) ikke tatt hensyn til i sitt forslag om likere nettleie, noe Energi Norge mener er uheldig.

 9. Nyhet, Strømnett koronaviruset

  Maner til forsiktighet ved trefelling og graving

  Strømforsyningen landet rundt er lite påvirket av koronaviruset. Nettselskapene oppfordrer imidlertid privatpersoner og firmaer til forsiktighet ved for eksempel graving og trefelling.

 10. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett koronaviruset

  Ikke behov for lokale karanteneregler

  Lokale karantene- og innreiseregler har skapt problemer for mange bedrifter. Nå har regjeringen lagt frem en ny veileder for å unngå at bedriftene rammes av lokale smitteverntiltak.