Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

142 resultater

Type artikkel
Velg område
142 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  NTE er ikke erstatningsansvarlig for brann

  Fersk tingrettsdom fastslår at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk ikke hadde ansvar for feil i lavspenningsnettet i Flatanger i 2014.

 2. Nyhet, Strømnett

  Ber om forutsigbar NVE-rente

  I et felles brev har Distriktsenergi, KS-Bedrift og Energi Norge bedt NVE om å utvise varsomhet når de nå skal vurdere behovet for å endre referanserenten.

 3. Nyhet, Strømnett

  Åpner for anleggsbidrag i regional- og sentralnettet

  I et høringsforslag åpner NVE for at nettselskapene skal kunne kreve anleggsbidrag i regional- og sentralnettet. Det skal gi gode prissignaler til kundene.

 4. Nyhet, Strømnett

  Ny strømmåler avverget brann hos nettkunde

  Data fra de nye smarte strømmålerne kan gi indikasjoner på jordfeil, spenningskvalitet og asymmetri, og i ytterste konsekvens redde liv.

 5. Nyhet, Strømnett

  Fem fakta om smarte strømmålere

  Blir du forvirret av alle påstandene om de nye strømmålerne? Her har vi samlet svar på de fem vanligste spørsmålene.

 6. Nyhet, Strømnett

  Prosjekt om DSO-rollen

  Energi Norge har satt i gang et prosjekt om utvikling av DSO-rollen. Hensikten er å se på hvordan fordeling av oppgaver og ansvar knyttet til nettutvikling og drift kan tilpasses for et mer fremtidsrettet og kostnadseffektivt nett.

 7. Nyhet, Strømnett

  Nekter fastlegene å skrive attest mot smarte målere

  Helsedirektoratet sier tvert nei til at fastleger kan skrive ut legeattest om at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. NVE ser likevel ingen grunn til å endre forskriften.

 8. Nyhet, Strømnett

  Stadig viktigere med sikker strømforsyning

  Ny rapport fra NVE viser at norske husholdningers betalingsvilje for sikker strømforsyning er vesentlig høyere enn tidligere. Det vil trolig gi økte avbruddskostnader for nettselskapene.

 9. Nyhet, Strømnett

  De fleste nettselskapene slipper funksjonelt skille

  Energi- og miljøkomiteen har avgitt innstilling i to viktige saker: om funksjonelt skille og utredning av lik nettleie i hele landet. Et flertall på Stortinget vil ikke ha funksjonelt skille for nettselskap med færre enn 30.000 kunder.

 10. Nyhet, Strømnett

  Energi Norge avviser NVEs modell for effektprising

  Energi Norge støtter ikke NVEs forslag om overgang til bruk av abonnert effekt til kundene i distribusjonsnettet. En slik ordning vil kunne føre til ekstra kostnader, omdømmemessige utfordringer og feil prissignaler.